CHIDUSZ 12 -11/2014

ABC zdrowia – czyli jak być zdrowym, pięknym i młodym niezależnie od wieku.

Jak mówią, liczy się jakość, a nie ilość. O tę jakość właśnie powinniśmy zabiegać, by żyć długo i szczęśliwie. Jakość naszego zdrowia, relacji z innymi, wypoczynku. Przecież w przypadku pracy zawodowej nikogo nie interesuje, jak długo ślęczymy nad danym projektem – liczy się efekt, z którego jesteśmy rozliczani. Takie same reguły gry obowiązują, jeśli chodzi o stan naszego ciała i ducha. Nie sposób tu oszukać. W końcowym rozrachunku prawda dotycząca stylu życia zawsze wyjdzie na jaw jako choroba lub zdrowie.

Polemika: Ortodoksyjny czy konserwatywny? Kim był Zachariasz Frankel?

Przynależność wyznaniowa Frankla stała się współcześnie polem walki politycznej. Analiza jego biografii pozwala dostrzec, że na początku kariery był entuzjastycznie nastawiony do ruchów reformatorskich, jednakże wyraźnie się od tego odciął w liście z lipca 1845 roku, w którym zaatakował odbywającą się we Frankfurcie konferencję reformowanych rabinów. W tym czasie w Niemczech można mówić tylko o dwóch odłamach judaizmu. Jeżeli ktoś nie należał do reformy, był częścią tradycjonalistów. Poprzez zerwanie z ruchem liberalnym Frankel siłą rzeczy wrócił do obozu tradycjonalistycznego. Niektórzy członkowie tej grupy byli nazywani konserwatystami w tym sensie, że chcieli utrzymać tradycyjne zwyczaje. Trudno jednak odnaleźć związek między ich…

Żywa Biblioteka Wrocławia

Żywa Biblioteka to przedsięwzięcie, którego pomysłodawcami byli młodzi ludzie skupieni wokół organizacji „Stop Przemocy” z Danii. Książkami są ludzie pochodzący z grup społecznych obarczonych stereotypami. Czytelnicy mogą je wypożyczyć, by móc z nimi porozmawiać. Po raz pierwszy zorganizowana w 2000 roku, w ciągu 10 lat rozprzestrzeniła się i jest realizowana w 45 krajach na świecie…

Jakie kolory ma historia?

Profesor Marcin Wodziński, twórca koncepcji galerii XIX w. w Muzeum Historii Żydów Polskich w rozmowie z Markiem Szajdą opowiada o otwartej niedawno wystawie głównej

Rabin na szabat: Kamień czy kamienie Jaakowa?

Parsza Wa-jece (Bereszit, Genesis: 28:10 – 32:3) Jest stary żydowski dowcip związany z tą parszą: skąd wiemy, że nasz praojciec Jaakow miał na sobie czarny kapelusz? To oczywiste, wiemy to z pierwszego zdania tej parszy, które brzmi: “Wa-jece Jaakow” – “I Jaakow wyszedł”. A chyba nikt nie myśli, że mógłby wyjść bez kapelusza? Możemy śmiać się ze…

Żydowskie Seminarium Teologiczne w Breslau

“Tu powstała wyższa uczelnia rabinacka, o której pamięć żywsza jest w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Izraelu niż samym Wrocławiu” – tak, w wydanej ponad 15 lat temu książce „Dzieje Żydów we Wrocławiu”, stanowiącej kompendium wiedzy o żydowskiej obecności w mieście od XII w. do czasów współczesnych, pisze historyk Leszek Ziątkowski. Zasadne posądzenie nie tyle o…

Żydówek, Żydowo, Śmierć Żydom?

Nazwy polskich wsi: Żydówek, Żydowo czy Wola Żydowska, choć prowokują do zadawania pytań, na pewno nie wywołują jednoznacznie negatywnych skojarzeń. We Francji i Hiszpanii Żyd w nazwie nie jest już tak niewinny. Latem tego roku media zainteresowały się niewielką francuską osadą La Mort aux Juifs. W tonie sensacji opisywano „odkrycie” wioski, leżącej kilkadziesiąt kilometrów od…