Magazyn żydowski Chidusz

powstał w październiku 2013 roku jako ogólnopolskie czasopismo, które zastąpiło wydawany wcześniej Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. „Chidusz” od początku istnienia miał przed sobą ważne cele. Do najważniejszych z nich należą:

  • Edukacja polskiej społeczności żydowskiej oraz wzmacnianie jej tożsamości,
  • Docieranie do tych, którzy pomimo żydowskich korzeni nie uczestniczą w życiu żydowskim w Polsce,
  • Dostarczanie polskim czytelnikom rzetelnych informacji na temat społeczności żydowskiej, jej kultury, religii oraz historii.

Rozwój pisma wymusił założenie fundacji, która mogłaby pozyskiwać fundusze na działalność magazynu oraz przejąć jego wydawanie. W maju 2015 roku Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich przy wsparciu władz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP powołał Fundację Żydowską “Chidusz”, która od stycznia 2016 roku wydaje pismo.

Poza rabinem Michaelem Schudrichem w radzie fundacji zasiada dziennikarz Konstanty Gebert oraz Andrzej Oczkowski (członek zarządu ZGWŻ w RP). Prezesem zarządu fundacji jest Magdalena Dorosz (m.in. dyrektorka Hillel Polska), ponadto w zarządzie zasiadają: Anna Felińska-Junka (m. in. członek zarządu GWŻ we Wrocławiu) oraz Michał Bojanowski (redaktor naczelny „Chiduszu”).


fundacja-zydowska-chidusz-gazeta-zydowska-chidusz-magazyn-zydowski-polish-jewish-magazine-poland-jewish-press-jewish-newspaper-poland-midrasz-slowo-zydowskie

FUNDACJA ŻYDOWSKA „CHIDUSZ”
ul. Włodkowica 5
50-072 Wrocław
NIP: 8992767593
e-mail: office@chidusz.com

Numery kont:

PLN: 42 1140 2004 0000 3602 7568 2819
USD: 85 1140 2004 0000 3612 0372 3046
EURO: 12 1140 2004 0000 3112 0372 3053
(mBANK)

Przekaż darowiznę: PayPal.me/chidusz [przekazy pieniężnepaypal_donate_button_png_996025]

W przypadku prenumerat prosimy o kontakt mailowy (office@chidusz.com) przed dokonaniem wpłaty na konto. Przekazując darowiznę prosimy o wpisanie tytułu przelewu: „darowizna na cele statutowe”.