Darmowa prenumerata dla bibliotek i instytucji kultury

Fundacja Żydowska „Chidusz” z radością zaprasza instytucje kultury do projektu bezpłatnej prenumeraty magazynu żydowskiego „Chidusz”. kolejna edycja rozpocznie się w październiku. 

 

Mając świadomość ograniczeń i trudnych wyborów, jakich muszą dokonywać bibliotekarze i pracownicy instytucji kultury w Polsce zaopatrując swoje instytucje w nowości wydawnicze, proponujemy bezpłatną roczną prenumeratę naszego magazynu, z możliwością automatycznego przedłużenia jej na kolejne lata.

Sponsorem projektu bezpłatnej prenumeraty dla bibliotek i instytucji kultury jest firma PITax.pl Łatwe Podatki.

Umieszczenie odnośnika do strony PITax.pl jest jedynym wymaganym krokiem do tego, aby instytucja otrzymała darmową prenumeratę „Chiduszu” na 2017 rok. Odnośnik powinien pozostać na stronie przynajmniej tak długo, jak będzie trwać bezpłatna prenumerata pisma.

Oferta bezpłatnej prenumeraty nie ma w sobie żadnych ukrytych kosztów, ani dodatkowych zobowiązań, które będzie trzeba podjąć. Opiera się na życzliwości naszego sponsora, który w całości finansuje projekt, mając na względzie zapewnienie szerokiego dostępu do publikacji dotyczących mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących Polskę.

 

Znaczna część instytucji, które zapisano na poniższej mapie, jest uczestnikami programu w 2017 roku: