Darmowa prenumerata dla bibliotek i instytucji kultury

Fundacja Żydowska „Chidusz” z radością zaprasza do projektu bezpłatnej prenumeraty magazynu żydowskiego „Chidusz”, czasopisma o kulturze, historii i tradycji żydowskiej wydawanego we Wrocławiu od 2013 roku.

Mając świadomość ograniczeń i trudnych wyborów, jakich muszą dokonywać bibliotekarze i pracownicy instytucji kultury w Polsce zaopatrując swoje instytucje w nowości wydawnicze, proponujemy bezpłatną roczną prenumeratę naszego magazynu, z możliwością automatycznego przedłużenia jej na kolejne lata.

Sponsorem projektu bezpłatnej prenumeraty dla bibliotek i instytucji kultury jest firma PITax.pl Łatwe Podatki, która zobowiązała się pokryć całkowicie koszty prenumeraty i wysyłki magazynu „Chidusz” do tych placówek, które do 31 stycznia 2017 roku umieszczą na swoich stronach odnośnik do strony PITax.pl oraz poinformują nas o tym wysyłając maila na adres biblioteki@chidusz.com.

Umieszczenie odnośnika do strony PITax.pl jest jedynym wymaganym krokiem do tego, aby instytucja otrzymała darmową prenumeratę „Chiduszu” na 2017 rok. Odnośnik powinien pozostać na stronie przynajmniej tak długo, jak będzie trwać bezpłatna prenumerata pisma.

Oferta bezpłatnej prenumeraty nie ma w sobie żadnych ukrytych kosztów, ani dodatkowych zobowiązań, które będzie trzeba podjąć. Opiera się na życzliwości naszego sponsora, który w całości finansuje projekt, mając na względzie zapewnienie szerokiego dostępu do publikacji dotyczących mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących Polskę.

 

Uprawniona do bezpłatnej prenumeraty będzie każda instytucja, która w terminie do 31 stycznia umieści na swojej stronie, lub stronie instytucji nadrzędnej/współpracującej (np. biblioteka szkolna na stronie szkoły) krótką informację o treści << „Chidusz” dostępny jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki >> lub podobną albo logotyp firmy (logotypy dostępne są na stronie www.pitax.pl/press) będący linkiem do strony https://www.pitax.pl

Szczegółową instrukcję dotyczącą parametrów technicznych dla administratorów strony wyślemy e mailem po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w projekcie.