Redakcja

Artur Szyk, Statut kaliski [fragment], 1927 / Fot. Wikipedia

Oświadczenie ZGWŻ w sprawie ostatnich wydarzeń w Kaliszu

„Obserwujemy, jak instytucje państwowe oraz samorządowe rezygnują z roli głównego organizatora obchodów Święta Niepodległości, oddając tym samym inicjatywę skrajnym organizacjom prawicowym, które wykorzystują zgromadzenia do wznoszenia haseł antysemickich, ksenofobicznych oraz homofobicznych. Niestety, niektóre z tych organizacji korzystają ze wsparcia ze środków publicznych.”

Wydawanie magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021

Zadanie: „Wydawanie magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021 roku” realizowane jest przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Kwota dotacji: 60000 zł. Całkowity koszt projektu: 196485 zł. Projekt polega na wydaniu 10 numerów magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021 roku.

Kate Bornstein na okładce „Chiduszu" 7/2021 / Autorka: Katarzyna Modzelewska

Chidusz 7/2021: A Queer and Pleasant Danger [a serial memoire]

The cover features Kate Bornstein – transgender lesbian activist, theorist, and performance artist, „a sublebrity in the pantheon of America’s queer and postmodern subcultures” whose memoire will appear in the next ten issues of Chidusz. But this issue also contains a much less colorful story – the tale of the post-war destruction of the Jewish cemetery in Kępno.