Zawieszenie działalności wydawniczej

Drodzy Czytelnicy!

Po tym, jak departament mniejszości przy MSWiA odmówił finansowania „Chiduszu”, zmuszeni byliśmy po dziesięciu latach przerwać proces wydawniczy. Nie przygotowujemy kolejnego numeru. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu MSWiA finansowało cztery czasopisma o tematyce żydowskiej – był to „Midrasz”, „Kolbojnik”, „Słowo Żydowskie” i „Chidusz”. Dwa z nich już nie istnieją. Wydaje się, że najwięcej w tej polityce jest niechęci, a najmniej kwestii merytorycznych.

 

Redakcja