„Chidusz” bez dotacji MSWiA

Nowy minister MSWiA (Tomasz Szymański, PO) podtrzymał decyzję Departamentu Mniejszości i nie przyznał dotacji dla „Chiduszu”.

 

Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu MSWiA finansowało cztery czasopisma o tematyce żydowskiej – był to „Midrasz”, „Kolbojnik”, „Słowo Żydowskie” i „Chidusz”. Dwa z nich już nie istnieją. Wydaje się, że najwięcej w tej polityce jest niechęci, a najmniej kwestii merytorycznych.

 

Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, co dalej z „Chiduszem”. Prosimy jednak o wstrzymanie się z opłatami za prenumeraty.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie!