Redakcja

Fragment okładki purimowego „Chiduszu". Autorka: Edyta Marciniak

„Chidusz” 2/2020: Purim – żydowskie święto kobiet

Marcowy „Chidusz” to dwa wyjątkowe świadectwa: Bronisławy Stępniewskiej o latach niemieckiej okupacji spędzonych pod kuchenną podłogą oraz Jurka Hirschberga o doświadczeniu drugiego pokolenia i emigracji Marcowej. Piszemy o muzyce purimowej, która powstawała na przestrzeni stuleci, starych, dekorowanych zwojach Estery i głównych bohaterkach purimowej opowieści: Ester i Waszti.

Dotacje na wydawanie magazynu „Chidusz” w 2020 roku

Magazyn żydowski „Chidusz” w 2020 roku jest wydawany przy finansowym wsparciu: Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dutch Jewish Humanitarian Fund, Taube Philanthropies (Taube/Koret Fundation) oraz Strefę Kultury Wrocław (w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego).   Serdecznie dziękujemy wszystkim grantodawcom oraz darczyńcom.