CHIDUSZ 12 -11/2014

Jesteśmy produktem kryzysu

Ali Abi Issa, przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP, wychowywał się w Bejrucie w obozie dla palestyńskich uchodźców. W rozmowie z “Chiduszem” opowiada o islamie, Izraelu, Palestynie, islamofobii i Państwie Islamskim.

Rabin na szabat: parsza Toldot

Parsza Toldot opowiada o narodzinach i młodzieńczej rywalizacji pomiędzy Jaakowem i Ezawem. Kończy się, gdy obaj bracia mają już żony i są daleko od siebie. Bracia – przypomnijmy – byli bliźniakami i, jak czytamy, walczyli nawet w łonie swej matki (Bereszit 25:22). Rywalizacja zaczęła się więc na długo zanim przyszli na świat. Raszi twierdzi, że była…

Akceptacja ponad tolerancję. O potrzebie dialogu ponad wyznaniami

W listopadzie obchodzimy święto tolerancji. Ale czy tolerancja jest tym, na czym nam naprawdę zależy? Nie znoszę, gdy to słowo pojawia się w kontekście ideału, do którego powinniśmy dążyć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli cię toleruję, oznacza to, że niespecjalnie cię lubię – lub wprost cię nie cierpię – ale jestem zmuszony przyjąć do wiadomości fakt, że istniejesz. Bycie poprawnym politycznie oznacza, że muszę to „tolerować” nawet publicznie. Innymi słowy, ideał tolerancji to ideał powstrzymywanej niechęci. Nawet jeśli to niechęć kontrolowana i ukryta, wciąż jest u podstawy.