Rabin na szabat: parsza Toldot

Parsza Toldot opowiada o narodzinach i młodzieńczej rywalizacji pomiędzy Jaakowem i Ezawem. Kończy się, gdy obaj bracia mają już żony i są daleko od siebie.

Bracia – przypomnijmy – byli bliźniakami i, jak czytamy, walczyli nawet w łonie swej matki (Bereszit 25:22). Rywalizacja zaczęła się więc na długo zanim przyszli na świat.

Raszi twierdzi, że była to duchowa rywalizacja, w której Jaakow reprezentuje naród żydowski, którego ma zostać ojcem, zas Esaw Rzym i chrześcijaństwo.

Te dwie wielkie potęgi duchowe zmagały się ze sobą na przestrzeni wieków, dość wspomnieć wyprawy krzyżowe, czy tragedie XX wieku.

A jednak Tora mówi, że bracia w końcu się jednoczą: I pobiegł Esaw naprzeciw niemu, i objął go, i padł na szyję jego, i ucałował go, i płakali (Bereszit/Rodzaju 33:4).

Jeden z moich nauczycieli, rabin Shlomo Riskin mawiał, że już teraz możemy dostrzec to duchowe zbliżenie Żydów i chrześcijan.

Rzecz nie w tym, aby bracia stali się jednością – powinni pozostać wierni swoim misjom. Możemy zauważyć, że coraz więcej chrześcijan wspiera Izrael i szczególnie w tym trudnym momencie należy to wsparcie przyjmować. Musimy żyć w zgodzie z tradycją judaizmu, tradycją naszego praojca Jaakowa, ale musimy też przyjmować pomoc od tych, którzy nas otaczają. Teraz, gdy Izrael jest na krawędzi trzeciej intifady, potrzebujemy tego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.

Spoglądając z żydowskiej perspektywy obecna sytuacja jawi się przecież jako dziedzictwo rywalizacji innego biblijnego rodzeństwa: Icchaka, ojca Jaakowa i jego brata Iszmaela.

Módlmy się więc o pokój w Ziemi Świętej, abyśmy wraz z naszym duchowym rodzeństwem mogli stanąć razem w braterskim uścisku, jak to uczynił niegdyś Jaakow i Esaw.

Pamiętajmy o tym w naszym codziennym wezwaniu modlitewnym:

עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עַלֵינוּ, וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן

Ose szalom bimromaw, hu jaase szalom alejnu, we-al kol Israel, we-imru, amen

Ten, który czyni pokój na wysokościach, oby uczynił pokój dla nas i dla całego Izraela. I powiedzmy: Amen.