Pięć artykułów na urodziny

1. Po opublikowaniu “Genderowych problemów” rabina Tysona Herbergera nie wierzono, że ortodoksyjni rabini mogą mieć tak otwarte spojrzenie na wszystkie trudne tematy pojawiające się w polskiej antydebacie publicznej o gender. Jeszcze bardziej dziwiono się, że Tyson nie tyle przedstawiał swój punkt widzenia, co przytaczał poglądy wielu cenionych, ortodoksyjnych rabinów. Pytano wręcz, czy tekst został prawidłowo przetłumaczony na język polski.

2. Opowieść o życiu Katki Reszke i Sławka Grunberga opublikowana przed ich ślubem, to dobre literacko świadectwo drugiego i trzeciego pokolenia. Historia ich życia utrzymana w zwięzłej, pozbawionej patosu formie zdaje się ukazywać w sobie wszystkie trudności, jakie dotykają współczesnych polskich Żydów.

3.  Natalia Nagler-Bartczak od 14 roku życia opiekuje się cmentarzem żydowskim w Wińsku. Reportaż “Uratować pamięć” to jeden z najbardziej poruszających tekstów mijającego roku. Natala własnymi środkami, z pomocą rodziny i przyjaciół uporządkowała zrujnowany cmentarz. Okoliczni mieszkańcy, widząc jej zaangażowanie, również przyłączyli się do ochrony ratowania, po raz pierwszy od wielu lat angażując się w akcję ochrony wspólnego dziedzictwa.

4. Historyczna ordynacja rabinów i kantorów w Synagodze pod Białym Bocianem 2 września 2014 roku  związana była z ważnymi dla Wrocławia rocznicami – 160. powstania Żydowskiego Seminarium Teologicznego w Breslau oraz 140. śmierci Abrahama Geigera. Wielu Polaków do dziś nie ma świadomości, jak istotną rolę w kształtowaniu się współczesnego judaizmu odegrała przedwojenna społeczność żydowska Wrocławia. W serii artykułów Katarzyny Andersz prezentujemy niepublikowane dotąd w języku polskim fakty dotyczące m.in. właśnie wielkiego reformatora Abrahama Geigera.

5. “Mechel Zweig i jego rysunki” to historia żydowskiego chłopca, który w roku szkolnym 1938/1939 stworzył 32 prace plastyczne, odnalezione kilka lat temu na strychu jego dawnego domu w Pilznie. Galeria wszystkich prac Mechela wraz z artykułem Magdaleny Wójcik, która od momentu odnalezienia prac jest zaangażowana w tę sprawę, nie powinna umknąć niczyjej uwadze.