inne

polecane

Kwartalnik „Chidusz”

W dziesiątym roku istnienia „Chidusz” staje się kwartalnikiem. W 2023 roku wydamy cztery numery – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Objętościowo będą one jednak odpowiadały aż ośmiu dotychczasowym wydaniom – każdy będzie liczył po około 120 stron. Skorygujemy nieco format, zmienimy też papier. Przede wszystkim jednak zaprosimy do współpracy wiele nowych osób – tak aby w każdym numerze czekało nas Was dwa razy więcej artykułów, wywiadów i najlepszej literatury żydowskiej.

Wydawanie magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021

Zadanie: „Wydawanie magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021 roku” realizowane jest przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Kwota dotacji: 60000 zł. Całkowity koszt projektu: 196485 zł. Projekt polega na wydaniu 10 numerów magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021 roku.

Świadectwo ludobójstwa w Rwandzie

Milicjanci czekali na wsparcie. To nie oni mieli nas zabić. Wkrótce przyjechał autobus, z którego wysiedli ludzie z maczetami i bronią, byli wśród nich nastoletni chłopcy. W tej grupie ciocia rozpoznała jednego ze swoich sąsiadów. Inna kobieta, która również mieszkała niedaleko cioci, podbiegła do niego, próbując się przywitać. Poznajesz mnie? – pytała. Sąsiad udawał, że jej nie zna. Spojrzał tylko na milicjanta, który stał bliżej kobiety i pokazał mu gest, uderzając dłonią w szyję. Milicjant zareagował natychmiast i uderzył kobietę z całych sił maczetą w głowę. Straciłam przytomność.

Dotacje na wydawanie magazynu „Chidusz” w 2020 roku

Magazyn żydowski „Chidusz” w 2020 roku jest wydawany przy finansowym wsparciu: Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dutch Jewish Humanitarian Fund, Taube Philanthropies (Taube/Koret Fundation) oraz Strefę Kultury Wrocław (w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego).   Serdecznie dziękujemy wszystkim grantodawcom oraz darczyńcom.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI Fundacja żydowska „Chidusz” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558844, NIP: 8992767593 przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego www.chidusz.com (zwanego dalej „Serwisem”) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także wykorzystywania plików cookies w Serwisie.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia…

informacja o danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Fundacja Żydowska „Chidusz” z siedzibą przy ul. Włodkowica 5, 50-072 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558844, NIP: 8992767593. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu „newsletter” jest dobrowolne, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji…

Jak zapisywać hebrajskie słowa w polskich tekstach?

Najprościej mówiąc hebrajskie słowa w polskich tekstach należy zapisywać tak, aby osoba nieznająca żadnego języka obcego mogła je wymówić w sposób najbardziej zbliżony do oryginału. Dla przykładu weźmy słowo kipa (hebrajska wersja jarmułki). W wielu błędnych zapisach możemy spotkać formę kippah, czy też kippa (zazwyczaj skopiowaną z transkrypcji angielskiej). Przeczytanie tego wyrazu literalnie, przez podwójną głoskę p oraz końcowe h, sprawi, że nikt (zarówno w Izraelu, jak i w polskiej synagodze) nie zrozumie, o co chodzi, gdy usłyszy słowo kippah. Skoro w języku hebrajskim występują tu cztery głoski: k, i, p, a, nie ma żadnego uzasadnienia w dodawaniu kolejnych liter w zapisie, które jedynie zaburzają możliwość poprawnego odczytania.

Dlaczego Żyd piszemy zawsze wielką literą?

Zgodnie z zasadami języka polskiego nazwy członków narodów zapisujemy wielką literą, małą zaś – wyznawców religii. W przypadku Żydów takiego rozróżnienia nie da się przeprowadzić. Podstawową prawdę o tym, że każdy wyznawca judaizmu jest członkiem narodu żydowskiego, przypomniał w Polsce m.in. prof. Stanisław Krajewski w książce Nasza żydowskość. W związku z tym Żydów jako wyznawców judaizmu…

Dlaczego lepiej używać terminu Zagłada niż Holocaust (Holokaust) czy Shoah (Szoa)?

Choć w odniesieniu do zagłady Żydów w czasie drugiej wojny światowej zawrotną karierę zrobił termin Holokaust, warto odrzucić to określenie w myśl analizy przeprowadzonej przez Giorgio Agambena w książce „Co zostaje z Auschwitz”. W przypadku terminu holokaust zakładanie jakiegoś związku, choćby nawet odległego, między Auschwitz a biblijnym określeniem ola oraz między śmiercią w komorach gazowych…