Dotacje na wydawanie magazynu „Chidusz” w 2020 roku

Magazyn żydowski „Chidusz” w 2020 roku jest wydawany przy finansowym wsparciu: Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dutch Jewish Humanitarian Fund, Taube Philanthropies (Taube/Koret Fundation) oraz Strefę Kultury Wrocław (w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego).

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim grantodawcom oraz darczyńcom.