informacja o danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich
przetwarzania, jest Fundacja żydowska „Chidusz” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206
Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558844, NIP: 8992767593. Informujemy, że podanie danych osobowych
zawartych w formularzu „newsletter” jest dobrowolne, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem email: office@chidusz.com.

Zapisując się do newslettera, potwierdzają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu przez Fundację żydowską „Chidusz” jako administratora danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego (newsletter).

Zapisując się do newslettera potwierdzają Państwo, że zostali poinformowani o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce Prywatności Fundacji żydowskiej „Chidusz”.