Wydawanie magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021

Zadanie: „Wydawanie magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021 roku” realizowane jest przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Kwota dotacji: 60000 zł. Całkowity koszt projektu: 196485 zł. Projekt polega na wydaniu 10 numerów magazynu żydowskiego „Chidusz” w 2021 roku.

znaki_strona_www