Trzeci cud [Chanuka, wieczór VI]

VI WIECZÓR CHANUKI

30 kislew 5778

Historie dwóch cudów chanukowych, czyli zwycięstwa Machabeuszy z Grekami i płonącej przez osiem dni menory, są nam doskonale znane. O trzecim cudzie wie jednak niewielu z nas. Wydarzył się on kilka wieków później.

Po zburzeniu Drugiej Świątyni wielu rabinów twierdziło, że Chanuka powinna być zniesiona. Polega ona przecież na upamiętnieniu ponownego poświęcenia Świątyni. Ta jednak przestała istnieć, zburzona przez Rzymian pod wodzą Tytusa Flawiusza. Nie było więc powodu do świętowania.

Według Talmudu Chanuka została zniesiona w co najmniej jednym mieście, Lod. W końcu jednak zwyciężyło przekonanie o potrzebie jej obchodów, dlatego też świętujemy Chanukę i dziś.

Dlaczego? Ponieważ zniszczona została Świątynia, ale nadzieja przetrwała. Straciliśmy budowlę, ale historia, pamięć i światło pozostały żywe. Cudowna historia Machabeuszy może się powtórzyć. Nieprzypadkowo słowa: „od lo awda tikwatejnu”, „nie zginęła nasza nadzieja”, stały się wersem pieśni Ha-tikwa, która zainspirowała Żydów do odbudowania ich państwa na terenie starożytnego Izraela. Zapalając chanukowe świece, pamiętajmy: Żydzi nie pozwolili umrzeć nadziei, a nadzieja zachowała Żydów przy życiu. W dyskusjach o kondycji ludzkości jesteśmy głosem nadziei.

 

VII wieczór Chanuki

 

Tłumaczenie: Jolanta Różyło © CHIDUSZ 2017

rabin-jonathan-sacks-chidusz-komentarze-do-tory-paraszat-ha-szawua-rabbi-sacks-torah