wydarzenia

wystawa-za-murem-jak-powstalo-warszawskie-getto-muzeum-gornoslaskie-w-bytomiu

Wystawa: Za murem. Jak powstało warszawskie getto [Muzeum Górnośląskie w Bytomiu]

Od 6 listopada do 22 grudnia w Muzeum Górnośląskim można oglądać wystawę „Za murem. Jak powstawało warszawskie getto”.    czas trwania: 6 listopada – 22 grudnia 2019 miejsce: ul. W. Korfantego 34, Bytom   Getto definiuje się najczęściej jako odizolowaną część miasta, miejsce zamieszkania mniejszości narodowej, kulturowej, etnicznej lub religijnej. W czasie II wojny światowej otrzymało nieznany wcześniej antyhumanitarny wymiar.…

Stolpersteiny we Wrocławiu

Niemieckie kamienie i polska kultura pamięci

„W długim wywodzie, zapewniającym o trosce państwa polskiego o odpowiednie i indywidualne uhonorowanie wszystkich obywateli, którzy zginęli wskutek działań reżimów totalitarnych, Korkuć dowodził, że «ze względów ilościowych [Stolpersteiny] nie służyłyby bynajmniej godnemu upamiętnieniu kogokolwiek». Koncepcję Guntera Demniga uznał za «wysoce kontrowersyjną i sprzeczną z przyjętą w Polsce kulturą pamięci» i przekonywał, że deptanie po kamieniach jej nie służy.” Więcej o ingerencjach krakowskiego IPN-u w decyzję o zgodzie na wmurowanie Stolpersteinów i problemach w innych polskich miastach w artykule