Rabin Jonathan Sacks

„Józef i żona Potifara" na obrazie Orazio Gentileschi, pierwsza połowa XVII wieku. /Fot.Wikipedia

Nieprawdopodobne zakończenie i przywrócenie nadziei [Parsza Wa- jeszew]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Żyjemy, patrząc w przyszłość, ale tylko analizując przeszłość, jesteśmy w stanie dostrzec rolę, jaką odegrała w naszym życiu Opatrzność. Właśnie to Bóg miał na myśli, mówiąc do Mojżesza: „Ujrzysz tyły Moje” (Szemot 33:23), co oznacza: „Ujrzysz mnie, kiedy spojrzysz wstecz”.

Portret Ludwiga van Beethovena pędzla Josepha Karla Stielera /Fot. Wikipedia

Zmagania i wiara [Parsza Wa -jiszlach]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Tora w historii Jakuba zapisała niezwykle ważną wiadomość: tak, jak do Boga odnosimy się w całym Jego majestacie i transcendencji, tak do ludzi powinniśmy odnosić się, biorąc pod uwagę ich niedoskonałość i omyłkowość.”

„Walka Jakuba z aniołem" - obraz Rembrandta z 1659 roku. /Fot. Wikipedia

Z głębin wzywam Cię Boże [Parsza Wa-jece]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „W momentach największego strachu Jakub doświadcza duchowych przeżyć, które nie mogą się równać z niczym, czego doświadczyli Abraham, Izaak, a nawet Mojżesz. (…) Są chwile, kiedy w przytłaczającej samotności, odkrywamy, że wcale nie jesteśmy sami.”

„Izaak błogosławi Jakuba" - obraz holenderskiego malarza Goverta Flincka. /fot. Wikipedia

Dlaczego Izaak? Dlaczego Jakub? [Parsza Toldot]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Izaak i Jakub nie byli mężami natury i pola, polowań, brutalnej gry drapieżnika z ofiarą. Nie byli tacy jak Izmael i Ezaw, którzy potrafili przeżyć dzięki swojej sile i wprawie. Byli ludźmi, którzy, aby przetrwać, potrzebowali Boskiego ducha.

Obraz niederlandzkiego malarza Jana Mostaerta „Wygnanie Hagar" (1520-1525)/ Fot. Wikipedia

Przestrzeń między nami [Parsza Wa- jera]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Jak ktoś, kto wysłał własnego syna i jego matkę na pustynię, może służyć za wzór? Jak człowiek, który zgodził się oddać swojego syna w ofierze, mógłby być autorytetem dla przyszłych pokoleń?

Obraz węgierskiego malarza  Józsefa Molnára „Podróż Abrahama z Ur do Kanaanu" (1850) / Fot. Wikipedia

Idea wewnątrzsterowności [Parsza Lech lecha]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Abraham całe swoje życie kierował się wewnętrznym głosem. Był to głos Boga. Decyzje, które podejmował, nie były motywowane ani tym, co robili jego przodkowie, ani przez zwyczaje ludzi mu współczesnych.