Rabin Jonathan Sacks

kahneman-tversky-rabin-jonathan-sacks-parsza-parsha-paraszat-szawua-szlach-lecha-tora-ekonomia-behawioralna-nobel

O myśleniu szybkim i wolnym [Komentarz do parszy Szlach lecha]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Pod warstwą prostej interpretacji parszy Szlach kryje się niezwykły wniosek. Dziesięciu szpiegów, „a wszyscy oni – mężowie przedniejsi” (Ba-midbar 13:2-3), mogło popełnić serię katastrofalnych w skutkach błędów. Stało się tak, ponieważ kierowali się emocjami i myśleli szybko”.

„Mojżesz uderza w skałę", rysunek Luci Giordano /fot. Metropolitan Museum of Art

Wiara i przyjaźń [Komentarz do parszy Be-haalotecha]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Każdy przywódca, a być może każdy człowiek, w którymś momencie życia doświadcza porażki, poczucia klęski (…). Odpowiedź, jaką Mojżesz dostaje od Boga, jest fascynująca. Zamiast zwykłych słów otuchy i wsparcia, Bóg wyznacza mu konkretne zadanie”.

„Właśnie na tym (...) polega bycie członkiem królewskiej rodziny. Należący do niej sprawiają, że inni czują się ważni" /fot. Wikipedia

Podnieść głowy ludzi [Komentarz do parszy Naso]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „(…) rabin Symcha Bunim z Przysuchy powiedział, że każdy z nas powinien mieć dwie kieszenie. W jednej z nich powinniśmy nosić kawałek papieru ze słowami: „mojego powodu stworzony został świat” (Miszna Sanhedryn 4:5); w drugiej: „ja proch i popiół” (Be-reszit 18:27)”.

Fot. Wikipedia

Dwie wędrówki [Komentarz do parszy Ba-midbar]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Być Żydem to wiedzieć, że w pewnym sensie życie zawsze jest wędrówką. Tak było w przypadku Abrahama i Mojżesza, tak też jest w naszym życiu, zarówno jako jednostki, jak i całej społeczności.

tzedakah-cedaka-dobroczynnosc-judaizm-nadrobek-rabin-rabbi-jonathan-sacks-parsha-parsza-behar-bechukotaj-tora-judaism-torah-komentarz-commentary

To, czego nie mamy [Komentarz do parszy Be-har i Be-chukotaj]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Jedną rzeczą jest uczenie altruizmu przez takie zapisy prawne jak te o latach szabatowych przypadających co siedem i co pięćdziesiąt lat, a zupełnie inną próba ukształtowania społeczeństwa w taki sposób, aby jego członkowie czuli się ze sobą związani trwałą więzią wspólnej odpowiedzialności.

Fot. Chidusz

Kalendarz [Komentarz do parszy Emor]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: Filozofia poszukuje ponadczasowych prawd. Judaizm, przeciwnie, wielkie prawdy wkłada w ramy czasowe, tworząc wspólne, święte momenty, kiedy możemy tych prawd doświadczyć, przeżywając je. A więc cokolwiek chcesz osiągnąć, zapisz to w kalendarzu, bo inaczej może się to nie udać.

All you need is love?/ Fot. Wikipedia

Miłość to nie wszystko [Komentarz do parszy Acharej mot i Kedoszim]

Rabin Jonathan Sacks w komentarzu do parszy na kolejny tydzień pyta, czy miłość to rzeczywiście wszystko, czego potrzebujemy? „Pierwszy rozdział parszy Kedoszim mówi o jasnych zasadach, które pozwalają stworzyć i utrzymać społeczny porządek. Prawdziwa miłość (nie jej sentymentalny, zwodniczy substytut) należy właśnie do tego porządku. Oderwana od porządku – jedynie wspomaga chaos.”

Rycina zatytułowana „Skandal", wykonana na podstawie obrazu Abrahama Solomona, angielskiego malarza (1823 -1862) / fot. Metropolitan Museum of Art

Moc pochwały [Komentarz do parszy Tazrija-Mecora]

Rabin Jonathan Sacks na szabat: „Zła mowa” jest tak powszechnym zjawiskiem, że jeden z gigantów nowoczesnej społeczności żydowskiej, rabin Israel Meir ha-Kohen (Hafec Chaim), poświęcił większość swojego życia na zwalczanie jej. Nie wyeliminował jednak tego zjawiska, jak wie z doświadczenia każdy, kto kiedykolwiek był częścią jakiejkolwiek grupy. Mimo świadomości, że plotka jest zła, nie jesteśmy w stanie się jej oprzeć.

William West „Kolumna podróżników z Orientu rozproszona przez burzę piaskową (Izraelici idący przez pustkowie ochraniani przez Słup Obłoku)".  / Mary Oenslager Fund, 2007

Brakujący piąty element

Rabin Jonathan Sacks na Pesach o czterech pytaniach, czterech synach, czterech kielichach wina, czterech obietnicach odkupienia i brakujących piątych elementach.