VII Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Judaistyczna

Studenckie Koło Naukowe Judaistów Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Historycznym UW, Centrum im. Mordechaja Anielewicza oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje w dniach 14-16 listopada 2017 roku VII Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Judaistyczną.

Do udziału w konferencji zaproszeni są studenci pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia studiów, którzy nie ukończyli 30 lat. Celem konferencji jest zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań badawczych młodych naukowców oraz stanu badań w obrębie szeroko rozumianych studiów żydowskich. Podejmowane problemy koncentrować się będą wokół historii Żydów żyjących w Diasporze, a także historii Izraela od czasów antycznych do współczesności. Obejmą one takie dziedziny nauki jak: historia, historia sztuki, filozofia, socjologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo oraz językoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem badań nad językami hebrajskim, jidysz i ladino).

Więcej informacji: www.studiajudaistyczne.pl oraz www.facebook.com/sknjuw