Dziękujemy za wsparcie

Kolejny rok wydawania „Chiduszu” nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie od wielu osób i organizacji.

 

Fundacja Żydowska pragnie podziękować wszystkim, dzięki którym możliwe jest wydawanie magazynu „Chidusz”.

Przede wszystkim dziękujemy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, która od zawsze jest dla „Chiduszu” najważniejszym wsparciem.

Dziękujemy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, które i w tym roku wsparło nas w ramach dotacji dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Dziękujemy Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Taube Philanthropies za ogromne wsparcie i zaufanie, jakim darzą nas od wielu lat.

Dziękujemy Strefie Kultury Wrocław za wsparcie finansowe w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

Dziękujemy firmie PITax.pl Łatwe podatki za program bezpłatnych prenumerat dla bibliotek i instytucji kultury.

Dziękujemy wszystkim indywidualnym Darczyńcom, którzy wspierają nas swoimi darowiznami – dla fundacji, która opiera swoją działalność tylko o granty, Państwa pomoc jest nieoceniona.

I na końcu najważniejsze – podziękowania dla Czytelników. Bez Państwa nie byłoby „Chiduszu”.

Bardzo serdecznie dziękujemy!