Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku [KONFERENCJA]

Wśród Kresowian przybyłych do Bytomia z Kresów Wschodnich część z nich stanowili Żydzi, którym udało się przetrwać II wojnę światową. Spotykali się oni w domu modlitwy znajdującym się w kamienicy przy placu Grunwaldzkim. Później wyemigrowali m.in. do Izraela czy Stanów Zjednoczonych, pozostawiając po sobie przedmioty rytualne i liczne woluminy, stanowiące ślad ich obecności w Bytomiu.

Nie bez przyczyny zatem tegoroczna V Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”, która odbędzie się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, poświęcona będzie ich przedwojennym losom.

Jej celem jest interdyscyplinarne przedstawienie tematyki dotyczącej obecności Żydów na Kresach w perspektywach: historycznej, socjologicznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz recepcji dziedzictwa Kresów Wschodnich w kontekście pamięci. W obszarze tym poruszane będą takie kwestie, jak kształtowanie się społeczności żydowskich na Kresach Wschodnich; burzliwy i traumatyczny okres I i II wojny światowej – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holocaustu; obecność Żydów w życiu naukowym i kulturalnym; bogactwo literatury wspomnieniowej – pamiętników, dzienników itp., realizacja wystaw tematycznych, filmów edukacyjnych, projektów i programów, mających na celu zachowanie społeczności żydowskich w świadomości społecznej, miejsca pamięci, cmentarze, miejsca ważne dla kultury żydowskiej. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele środowisk badawczych z całej Polski a także z zagranicy.

Zydzi na kresach_B1_v4_druk

Konferencję poprzedzi „(Nie)codzienność. Żydzi na Kresach. Pokaz przedwojennych filmów dokumentalnych” 19 listopada od godz. 12.00.

Konferencja odbędzie się 23 i 24 listopada i ma charakter otwarty – mogą w niej uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Towarzyszyć jej będzie koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Barucha Borysa Idelchyka oraz wystawa czasowa „Kresowe Judaika ze zbiorów dawnego Domu Modlitwy w Bytomiu” (od 23 listopada do 10 grudnia).

Zobacz szczegółowy program konferencji