Trzaskowski spełni żydowskie żądania? [odpowiedź KRRiT]

KRRIT przeprowadziła postępowanie w sprawie wyjaśnienia kontrowersyjnego materiału Wiadomości TVP z lipca 2020 roku. 

23 lipca 2020 roku Klara Kołodziejska-Połtyn, przewodnicząca Zarządu ZGWŻ w RP, Michael Schudrich, naczelny rabin Polski oraz Sebastian Rejak, pełniący obowiązki dyrektora AJC Central Europe złożyli skargę do KRRIT w sprawie materiału wyemitowanego w Wiadomościach TVP 9 lipca 2020 roku znanego pod tytułem „Trzaskowski spełni żydowskie żądania?”. Skargę, która zawierała szczegółowe uzasadnienie, dlaczego treści prezentowane w Wiadomościach były niewłaściwe, opublikowaliśmy tutaj. Na koniec listu wyrażono nadzieję, że „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wnikliwie przeanalizuje treści, o których mowa w powyższej skardze i podejmie kroki stosownie do swoich kompetencji ustawowych”.

10 listopada 2020 roku KRRIT przesłała wyniki postępowania, które prowadziła w tej sprawie. Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi:

 

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wystąpieniem z 27 lipca 2020 roku uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, dotyczące treści materiałów wyemitowanych w audycji „Wiadomości” (TVP 1, 15 czerwca 2020 roku materiał pt. Trzaskowski odbierze Polakom 200 miliardów? oraz 9 lipca 2020 roku materiał pt.Trzaskowski spełni żydowskie żądania?). Analizie poddano zarówno nagrania ww. wydań „Wiadomości”, jak i argumentację przedstawioną przez nadawcę.

W przekazanych wyjaśnieniach nadawca wskazał, że oba materiały odnosiły się do politycznych priorytetów ówczesnego kandydata na urząd Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. W tym kontekście zaprezentowano archiwalne wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego (m.in. gdy był wiceministrem spraw zagranicznych), które wskazywały, że był on w przeszłości zwolennikiem wypłacania przez Polskę odszkodowań dla organizacji żydowskich za okres Holocaustu, natomiast w czasie tegorocznej kampanii wyborczej zdecydowanie unikał odpowiedzi w tej kwestii (np. podczas debaty prezydenckiej, która odbyła 9 lipca br. w Lesznie). W związku z tym w materiałach wyrażono obawy (potwierdzone wypowiedziami ekspertów), że Rafał Trzaskowski jako Prezydent RP będzie zmierzał do zaspokojenia roszczeń, o które wnoszą niektóre środowiska żydowskie, nawet kosztem programów prorodzinnych i socjalnych, które finansowane są z budżetu państwa (materiał z 15 czerwca 2020 roku). Pojawiło się tym samym pytanie o zasadność takich działań z punktuwidzenia interesu państwa polskiego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, poddając analizie zgromadzoną w tej sprawie dokumentację, uwzględniła wyjaśnienia nadawcy. Należy podkreślić, że tytuły materiałów odzwierciedlały pojawiające się wątpliwości dotyczące poglądów Rafała Trzaskowskiego, jako kandydata na Prezydenta RP, na kwestie roszczeń finansowych niektórych organizacji żydowskich. I tylko w takim kontekście, w opinii KRRiT, powinno się te materiały oceniać.

W powyższej sytuacji KRRiT nie stwierdziła naruszenia w tej sprawie. Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.

 

Z poważaniem,

Witold Kołodziejski