Jakie jest znaczenie tęczy?

Pierwsze wzmianki o tęczy, jakie znajdujemy w Torze, pojawiają się, kiedy wody cofają się po potopie (Bereszit 9:16). Bóg mówi Noemu, że tęcza będzie służyć jako znak przymierza, zapewniający o tym, że świat już nigdy więcej nie zostanie zniszczony.

Podstawowe rozumienie zjawiska tęczy jest dwojakie. Po pierwsze jej pojawienie się oznacza, że padało, co w klimacie pustyni oznacza zażegnanie suszy i uniknięcie głodu, który mogłaby spowodować. Po drugie – i być może ważniejsze – pojawienie się tęczy oznacza, że deszcz dobiegł końca, a świat nigdy nie będzie ponownie cierpiał z powodu Mabul, wielkiej powodzi, która wykorzystana była do przetrzebienia świata w czasach Noego.

Symbolika związana z tęczą znacznie jednak wykracza poza sferę zwykłej meteorologii.

W czasach biblijnych łuk był jedną z głównych broni jakich używano. W starożytności trzymanie go w powietrzu oznaczało to samo, co dziś rozumiane jest przez machanie białą flagą. Był to sposób na zaoferowanie zawieszenia broni. W języku hebrajskim słowo oznaczające tęczę to keszet i słowo oznaczające łuk to także keszet. Ponieważ obie rzeczy mają ten sam kształt, dzielą one także jedną nazwę w hebrajskim.

chidusz-lgbt-biblia-judaizm-geje-homoseksualizm-a-religia-zydzi-queer

Niemiecki rabin Samson Rafael Hirsch (1808 – 1888) zwraca uwagę na jeszcze głębszą symbolikę. Tęcza wspomniana jest tuż po tym, jak Noe i jego potomkowie stają się jedynymi ludźmi na ziemi. W pewnym sensie są oni nowym Adamem i Ewą. To oni zaludnią cały świat.

happy-teachers-appreciation-week
Przekaż darowiznę na cele statutowe Fundacji Żydowskiej „Chidusz": 
42 1140 2004 0000 3602 7568 2819 (mBank)

Hirsch powiada, że tak samo, jak ludzkość ma wiele odcieni i kolorów, tak tęcza jest wielobarwna.

Tak jak tęcza jest jednym jasnym strumieniem światła załamanym w wielu kolorach, tak też ludzkość jest tylko jednym jasnym strumieniem załamanym w różnych stylach.

Każdy z nas może jawić się innym w swoim indywidualnym odcieniu, ale u podstawy wszyscy pochodzimy z tego samego źródła – zarówno biologicznie poprzez Noego, jak i duchowo poprzez fakt, że wszyscy z nas załamują to samo boskie światło. Tuż przed obietnicą tęczy (Bereszit 9:06) Bóg przypomina nam, że wszyscy jesteśmy stworzeni becelem Elochim, na obraz Boga.

Jeden z moich nauczycieli, amerykańsko – izraelski rabin Shlomo Riskin (urodzony w 1940 r.) pyta, dlaczego tęcza jest tylko półkolem? Hebrajskie słowo oznaczające pokój, szalom, ma taki sam źródłosłów, jak słowo oznaczające ukończenie, szalem. Zatem dlaczego tęcza jest nieukończonym kołem? Riskin odpowiada, że jedynie Bóg może zatrzymać Boga od zniszczenia świata.

chidusz-kate-bornstein-queerowy-stan-wyjatkowy-queer-and-pleasent-danger-autobiografia

Posiadamy wolną wolę i jesteśmy w stanie uczynić wiele wielkich rzeczy, zarówno dobrych jak i złych. Dolną część tęczy pozostawiono pustą, abyśmy sami mogli ją zbudować. Rabin Riskin powiada, że górna połowa istnieje po to, aby przypominała nam o zasadniczym podobieństwie między nami (wszyscy pochodzimy z jednego źródła) i o naszej boskości (tym źródłem jest obraz Boga). Tęcza nie tylko jest obietnicą Boga, że nie zniszczy świata, jest ona także przypomnieniem, że my też powinniśmy budować tęczę tu na ziemi.