CHIDUSZ 73 – 9/2020

Niełatwe tezy Adama Puławskiego

Jan Karski nie dostarczał do Londynu raportów o Zagładzie, a właściwie to przekonywał, żeby o nazistowskim terrorze zbyt dużo nie mówić. Polskie podziemie traktowało Żydów jak obywateli drugiej kategorii, a eksterminację narodu żydowskiego uważało za niezbyt istotną sprawę – na pewno mniej ważną od eksterminacji Polaków.

Chidusz 9/2020: Jewish Post-Abortion Rituals and the Bombing of Gaza

We open this issue of Chidusz with an article about new Jewish religious practices to comfort women, who have had abortion. We also share strong opinions of the outstanding Jewish architect Michael Sorkin z”l about the bombing of the Gaza Strip. We write about not-so-obvious gender of biblical Rebecca (Torah describes her as a “young man” as many as five times); and animal cruelty prohibition (according to rabbinic sources). Furthermore: Macho or Mentsch (or: Trump or Biden?); the next chapter of Der Shvartser Yunger-mantshik by Jacob Dinezon (in translation from Yiddish by Magdalena Wójcik); Adam Puławski’s Inconvenient Arguments (Holocaust reports of the Polish underground).

„Chidusz” 9/2020: Rytuały poaborcyjne w judaizmie i bombardowanie Gazy

„Wiele żydowskich kobiet, które decydują się na aborcję, przechodzi przez mękę samotnie, w milczeniu i strachu, bez żadnego duchowego wsparcia czy przewodnictwa. Mimo że istnieją modlitwy na nieomal każde istotne doświadczenie w życiu kobiety – również poronienie, bezpłodność i menopauzę – wielu ludziom trudno pojąć, że jakaś religijna praktyka związana z aborcją może być konieczna, pożądana, a nawet akceptowana”