Słodkiego i dobrego 5777 roku!

Nadszedł piękny 5777 rok. Stara rabiniczna tradycja uczy nas, aby szukać znaczenia liczb, gdyż każda litera w hebrajskim alfabecie ma wartość numeryczną.

Odpowiednikiem „777” jest hebrajskie słowo „sze-mazal”.

שמזל

Oznacza ono, że powinniśmy mieć „mazal”, czyli szczęście w tym nadchodzącym, nowym roku.

Życzę wszystkim Czytelnikom „Chiduszu” roku wypełnionego tylko szczęściem.

Pamiętajcie jednak, że każdy z osobna jest odpowiedzialny za swój los i może stwarzać sobie na co dzień swoje własne szczęście.

Szana towa u-metuka!
Dobrego i słodkiego roku!

Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski