CHIDUSZ 06 – 04/2014

Żydzi w Wińsku

Wińsko (niem. Winzig) jest niezwykłym miejscem o zróżnicowanej rzeźbie terenu – wzniesienia morenowe oraz doliny czynią tę miejscowość wyjątkowo ciekawą. Kiedyś na tych wzniesieniach rozciągały się pola winnej latorośli, dlatego od początku okolica ta znana była z nazwy Vin. Pierwsze wzmianki pochodzą już z XIII w. Przed wojną w Wińsku mieszkały trzy grupy wyznaniowe, a…

Słodki, żydowski Majdan?

W zeszłym miesiącu opublikowaliśmy wypowiedzi młodych ukraińskich Żydów uczestniczących w Euromajdanie. wzbudziły one mój sprzeciw. Uważnie obserwowałem i analizowałem wydarzenia na Ukrainie i sprawa wydaje się być nieco bardziej skomplikowana. Historia nie ma trybu warunkowego i nigdy nie jest czarno – biała. Kartkując Historię Żydów H. Graetza, nie sposób nie zauważyć rozbieżnej oceny europejskich władców.…

Oczekiwanie końca świata

„Uratujmy Ginczankę przed jej polskością. Uratujmy Ginczankę przed jej żydowskością. Przed jej obezwładniającą urodą. Przed metodologią cielesną i pięknoduchowską. […] Czytajmy ją bez litości.” Tadeusz Dąbrowski, posłowie do Wniebowstąpienia ziemi Od razu się usprawiedliwię – to nie jest tak, że jedynymi wartymi uwagi wierszami Ginczanki są te ostatnie. Zdecydowałam się pisać o końcowych, katastroficznych dlatego,…

Uratować pamięć

Natala Nagler – Bartczak, Społeczny Opiekun Zabytków, od 10 lat troszczy się o cmentarz żydowski w Wińsku. Dzięki jej zaangażowaniu cmentarz pięknieje i łączy okolicznych mieszkańców. Na pytanie, jak dostać się do Wińska, odpowiada szczegółowym rozkładem jazdy pociągów. Proponuje, że odbierze z dworca w Ścinawie i zawiezie na cmentarz. I mówi, żeby się o nic nie martwić,…

Pozbywanie się chamecu

Pesach jest wyjątkowym świętem, gdyż jedynym wysiłkiem związanym z tradycyjnym jego obchodzeniem jest wstrzymanie się od jedzenia pewnego rodzaju produktów. Przez pierwsze dwa wieczory zobligowani jesteśmy do przeprowadzenia sederu, który jest bez wątpienia jednym z najbardziej popularnych żydowskich rytuałów, lecz poza tym niewiele jest rzeczy, które winniśmy w czasie Pesach uczynić. I choć codzienne modlitwy…