Oświadczenie ZGWŻ w sprawie ostatnich wydarzeń w Kaliszu

Warszawa, dnia 14 listopada 2021 roku

 

Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na kaliskim Rynku ostatnie Święto Niepodległości stało się seansem nienawiści i antysemityzmu. Jesteśmy przerażeni i zasmuceni tym, co wydarzyło się w Kaliszu podczas zgromadzenia publicznego zorganizowanego 11 listopada br. przez ugrupowania skrajnie prawicowe. Prowadzący nawoływali do nienawiści przeciwko Żydom. Język antysemityzmu i pogardy dla wszystkiego co inne dominował podczas tego wydarzenia. Wznoszono hasła oparte na antysemickich teoriach spiskowych, grożono powtórzeniem czystek roku 1968, a nawet wykrzykiwano „Śmierć Żydom!”. Takiej pogardy i nienawiści w przestrzeni publicznej nie doświadczyliśmy od lat.

Obserwujemy, jak instytucje państwowe oraz samorządowe rezygnują z roli głównego organizatora obchodów Święta Niepodległości, oddając tym samym inicjatywę skrajnym organizacjom prawicowym, które wykorzystują zgromadzenia do wznoszenia haseł antysemickich, ksenofobicznych oraz homofobicznych. Niestety, niektóre z tych organizacji korzystają ze wsparcia ze środków publicznych. 

Osoby, które podczas zgromadzenia publicznego zorganizowanego w Kaliszu 11 listopada br. dopuściły się czynów karalnych, powinny być ścigane z urzędu przez kompetentne instytucje. W przypadku naruszenia przepisów prawa – m.in. nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych – organy samorządowe i policja mogą doprowadzić do rozwiązania takiego zgromadzenia. Taka decyzja byłaby przejawem obywatelskiej dojrzałości, ale przede wszystkim działania na podstawie i w granicach prawa – co miało miejsce np. we Wrocławiu dzięki decyzji Prezydenta miasta, Jacka Sutryka. Z żalem stwierdzamy, że władze miasta Kalisza nie wywiązały się ze swoich obowiązków, pozwalając na kontynuację zgromadzenia publicznego, które zamiast być Świętem Niepodległości stało się „świętem” nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. 

Polska jest naszą Ojczyzną. Jesteśmy i Żydami, i Polakami. Zadajemy sobie jednak pytanie, dlaczego coraz częściej i coraz bardziej otwarcie kwestionuje się nasze prawo do tego, by Polskę uważać za swój dom.

Apelujemy do najwyższych władz naszego Państwa, Rzeczypospolitej Polskiej, o jednoznaczne potępienie kaliskich wydarzeń i podjęcie działań, których celem będzie przeciwstawianie się antysemityzmowi, także na gruncie prawnym, oraz edukacja dla tolerancji.

 

Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Przewodnicząca Zarządu – Klara Kołodziejska-Połtyn

Wiceprzewodniczący Zarządu – Włodzimierz Kac

Wiceprzewodniczący Zarządu – Alicja Kobus

Członek Zarządu – Tadeusz Jakubowicz

Członek Zarządu – Michał Samet

Członek Zarządu – Tomasz Rosłoński

Członek Zarządu – Andrzej Oczkowski

Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich

Czytaj także:

Od Statutu kaliskiego do wojny o cmentarz