Najważniejsze teksty o Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Prezentujemy Państwu zbiór najważniejszych artykułów, jakie ukazały się na łamach “Chiduszu” odnośnie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Na ile żydowskie jest żydowskie muzeum?
Rozmowa z Barbarą Kirshenblatt – Gimblett, kuratorką wystawy stałej

Jesteśmy tutaj?
Rozmowa z Marianem Turskim – Przewodniczącym Rady Muzeum

Polin – archiwum z precyzyjną strukturą
Rozmowa z prof. Stanisławem Krajewskim, twórcą galerii “Powojnie”

Jakie kolory ma historia?
Rozmowa z prof. Marcinem Wodzińskim, twórcą wystawy

Muzeum Historii Żydów Polskich czy Muzeum Historii Polski?
Prof. Marcin Wodziński i wystawie stałej