Książka Jerzego Tomaszewskiego “Żydzi w II Rzeczpospolitej” dostępna online

Uniwersytet Warszawski udostępnił online książkę prof. Jerzego Tomaszewskiego “Żydzi w II Rzeczpospolitej” stanowiącą wybór ważnych tekstów profesora skupionych wokół zagadnień lat 20. i 30. XX wieku.

Ze wstępu do publikacji: “Profesor Jerzy Tomaszewski, wybitny uczony światowego formatu, był jednym z prekursorów i najważniejszych badaczy dziejów Żydów w okresie międzywojennym. Jego aktywność naukowa w tym zakresie przypada na II połowę XX w. i pierwsze lata obecnego stulecia. Wywodzący się z dobrej szkoły historii gospodarczej oraz mający doświadczenia w badaniach o charakterze politologicznym – w najbardziej płodnym momencie swojej kariery akademickiej zwrócił uwagę na problem mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej, a szczególnie Żydów. (…)

Historia polityczna, uprawiana dziś z szerokim zapleczem myślenia o społecznych jej konotacjach, jest odmiennym przykładem optyki badawczej od tej, jaką można zauważyć w pracach Jerzego Tomaszewskiego. Niemniej jednak to powstałe przed kilkunastoma laty artykuły naukowe nadal tworzą w pewnym sensie ramy działania dla współczesnego pokolenia humanistów. Poza doskonałymi diagnozami metodologicznymi Jerzy Tomaszewski podejmował fundamentalne tematy z historii polskich Żydów, takie jak choćby ich status prawny w II RP, struktury społeczne czy antysemityzm. Mija właśnie dwa lata od śmierci tego wybitnego uczonego. Uznaliśmy, że wobec rozwijających się na całym świecie zainteresowań historią Żydów polskich w II RP warto jeszcze raz udostępnić czytelnikowi wybrane prace Jerzego Tomaszewskiego, poświęcone temu zagadnieniu.”

 

Kliknij tutaj, aby przejść do pełnej treści książki.