Chidusz 2/2016: Stolpersteine we Wrocławiu

Idea Stolpersteine, kamieni pamięci wmurowywanych w europejskie chodniki przed domami, gdzie mieszkali przed wojną – skazani na zagładę – Żydzi, szybko rozwinęła się w wielu krajach, szczególnie w Europie Zachodniej. Polskę z wielu pewnie powodów ominął ten fenomen i poza jednym kamieniem upamiętniającym Edytę Stein we Wrocławiu, pojawił się tylko drugi, w Słubicach, dlatego że w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą podczas planów wmurowywania kamieni okazało się, że pewien Żyd mieszkał po (obecnie) polskiej stronie miasta.

Dlatego, gdy dowiedzieliśmy się, że ktoś zamierza upamiętnić swoich bliskich kamieniami pamięci we Wrocławiu, uznaliśmy, że powinniśmy przedstawić Państwu historię, która kryje się za Stolpersteinami zamontowanymi w lutym przy ulicy Jedności Narodowej 95. Mamy nadzieję, że każdy, kto, poruszony przypadkowym znaleziskiem na wrocławskim chodniku, dotrze na naszą stronę i poczyta o kilku członkach rodziny Zorek, którzy zginęli w czasie Zagłady. Na odkrycie czekają jeszcze kolejne Stolpersteiny, wmurowane przy Domu Handlowym Renoma, mamy nadzieję, że również historia tej rodziny zostanie zaprezentowana w “Chiduszu”.

 O Stolpersteinach w tym numerze rozmawiamy ponadto z ich pomysłodawcą, Gűnterem Demnigiem, artystą, który poświęcił im całe swoje życie.