chidusz 90 – 6/2022

Chidusz 6/2022: Male Theology and Women’s Experience

On the new cover of Chidusz synagogue becomes an exclusively female space. Women occupy all the downstairs seats. Balconies, on the other hand, are left empty. The service is led by a female rabbi. The artwork illustrates ideas from two essays by an outstanding Jewish feminist theologian Judith Plaskow in which she helps us understand why we should distance ourselves from the male God language and imagery used as a tool of exclusion of women from Jewish religious life.

„Chidusz” 6/2022: Męska teologia a kobiece doświadczenie

polecane

Choć wszyscy dobrze wiemy, że Bóg «w rzeczywistości» przewyższa rozróżnienie na płcie, zawsze mówimy o nim w męskich kategoriach. I nie chodzi tylko o to, że do opisu Boga używamy męskich zaimków (…). Wyobrażenia Boga zaczerpnięte są z męskiej strony stereotypowego podziału płci. Bóg jest więc naszym Ojcem, Panem, Królem, Pasterzem, a nigdy Królową czy Matką. (…) Kobietom odebrano prawo do nazywania. Począwszy od dnia, w którym Bóg przyprowadził do ogrodu Eden zwierzęta i kazał Adamowi je nazwać, poznajemy świat i zwracamy się do niego słowami mężczyzn.