List Światowego Kongresu Żydów do Polaków

world-jewish-congrees-open-letter-to-polish-citizens

28 lutego 2018

Przez ponad tysiąc lat Żydzi byli ważną grupą obywateli Polski i mieli duży wkład w rozwój kraju. Byli Waszymi sąsiadami i przyjaciółmi, lekarzami, piekarzami, krawcami i nauczycielami. Pracowali z Wami ramię w ramię, pomagając w budowie ważnego państwa, jakim od zawsze była Polska.

Przez pierwsze 500 lat Królestwa Polskiego był to najbardziej tolerancyjny kraj w Europie, o którym mówiono nawet paradisus Iudaeorum (łac. „żydowski raj”).

Straszliwy kres tego współistnienia nastąpił 1 września 1939 roku, gdy Niemcy napadły na Polskę. Powtórzmy to jeszcze raz: gdy Niemcy napadły na Polskę.

Fakty są następujące: Adolf Hitler stworzył aparat, który pozbawił życia sześć milionów Żydów. Wielu z nich zginęło w obozach zagłady. W każdym okupowanym przez Niemcy kraju były osoby, które z własnej woli pomagały w obławach na Żydów i ich masowych mordach. Jednocześnie były też osoby, który ryzykowały własnym życiem, aby ratować żydowskie dzieci, kobiety i mężczyzn. Oprócz Żydów, którzy byli głównym celem nazistów, w obozach koncentracyjnych zginęły setki tysięcy przedstawicieli innych grup — Polacy, Romowie, jeńcy radzieccy, przeciwnicy polityczni, homoseksualiści, księża, intelektualiści, wszyscy ci, którzy przeciwstawiali się nazistowskiemu reżimowi.

Tak działo się w każdym okupowanym kraju w Europie, w tym i w Polsce. Sugerowanie, że było inaczej, to nie tylko fałszowanie historii, to po prostu kłamstwo. Byli polscy chrześcijanie, którzy ratowali Żydów, i byli też Polacy, którzy pomagali Żydów zabijać. Ostatecznie zamordowano ponad trzy miliony polskich Żydów, a społeczność żydowska w Polsce prawie przestała istnieć.

Niedawne uchwalenie przez polski parlament prawa, na mocy którego mówienie lub pisanie o tym, że Polski Naród był odpowiedzialny za mordowanie Żydów, jest nielegalne, wywołało gorącą falę oburzenia. Tego sporu można było uniknąć. Przygnębiający jest też fakt, że do konfliktu doszło w okresie, gdy zniszczona w wyniku wojny kultura żydowska zaczęła się w Polsce odradzać i rozwijać, a partnerskie relacje między Polską a żydowskim państwem Izrael są silne i ciągle się umacniają.

Od upadku Związku Sowieckiego i żelaznej kurtyny, jeden z niżej podpisanych, ambasador Lauder pomagał odbudowywać żydowskie szkoły i żydowskie życie w Polsce. Robił to, bo uważał za niezwykle ważne, aby istotna część polskiej historii, którą tworzy żydowska społeczność, nie zniknęła na zawsze. Udało się. Wspólnota żydowska, choć niewielka, działa prężnie i pod wieloma wzglądami jest to możliwe dzięki wsparciu polskiego rządu.

Światowy Kongres Żydów uważa, że sytuacja, w której Polska zapewnia żydowskim obywatelom bezpieczeństwo i możliwość rozwoju, jest dobra nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich mieszkańców Polski.

Powstały kryzys musi zostać zażegnany. Chcielibyśmy, by liderzy po obydwu stronach – polskiej i żydowskiej – usiedli przy stole, doszli do porozumienia i wrócili na drogę współpracy i rozwoju wzajemnych relacji.

 

Ronald S. Lauder

Prezes Światowego Kongresu Żydów

 

Robert Singer

Dyrektor generalny Światowego Kongresu Żydów