Dobrego i słodkiego 5776 roku!

Dwadzieścia pięć lat temu zastanawialiśmy się, czy są jeszcze Żydzi w Polsce.

Dwadzieścia lat temu nie byliśmy pewni, czy będą chcieli mieć jakiś związek ze swoim żydostwem.

Piętnaście lat temu uświadomiliśmy sobie, że jest ich zdecydowanie więcej, niż wcześniej przypuszczaliśmy.

Dziesięć lat temu wyzwaniem było budowanie realnej, żywej społeczności żydowskiej. W tym roku pytamy siebie, jaki rodzaj wspólnoty tworzymy.

I choć na co dzień pojawia się wiele problemów, to ten rok przyniósł wiele pozytywnych zaskoczeń.

Młodzi Żydzi coraz chętniej angażują się w decydowanie o kształcie naszej wspólnoty. Przejmują stanowiska kierownicze, wydają „Chidusz”.

Jestem przekonany, że w 5776 roku jeszcze więcej Żydów włączy się w żydowskie sprawy.

Życzę Wszystkim Czytelnikom dużo sukcesów i dużo nadziei!

Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski