Leksykon

Aby przybliżyć kulturę i język naszym czytelnikom – na łamach “Chiduszu” sukcesywnie będziemy uzupełniać leksykon pojęć świata żydowskiego o hasła, które pojawiają się w publikowanych przez nas tekstach – co jak wierzymy pozwoli na pogłębioną lekturę naszego pisma.