perly-izrael-joszua-singer-opowiadania-fame-art-konkurs-chidusz

ZAPRASZAMY DO KONKURSU, W KTÓRYM MOŻNA WYGRAĆ Perły, nietłumaczonY dotąd na język polski zbiór opowiadań izraela joszuy singera, starszego brata noblisty. 

 

Więcej na temat Pereł – zbioru opowiadań Izraela J. Singera z 1922 roku – piszemy we wstępie do „Chiduszu” (1/2021). Tytułowe Perły publikujemy w dwóch odcinkach w pierwszych dwóch numerach „Chiduszu”. W trzecim zaś pojawi się Magda, inne opowiadanie z tego zbioru.

 

Co zrobić, aby wygrać książkę?

Wystarczy zrobić zdjęcie „Chiduszu” 1/2021 i wysłać je do nas na adres: office@chidusz.com. Nasza redakcja wyłoni autorów najciekawszych zdjęć, którzy otrzymają książki. Na zdjęcia czekamy do 28 lutego 2021 roku. Następnie fotografie opublikujemy na naszym facebookowym profilu i podamy informację, kto wygrał książki.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Biorąc udział w konkursie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Fundację Żydowską „Chidusz” danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia konkursu (w tym adresu do wysyłki w przypadku wygrania książki). Wysyłając zdjęcie wyrażają Państwo zgodę na publikację fotografii oraz imienia (bądź wskazanego przez Państwa pseudonimu) na profilu facebookowym magazynu „Chidusz”. Jeden uczestnik może wygrać jedną książkę. Książki wysyłamy na terenie Polski listem poleconym. W przypadku zagubienia przesyłki przez operatora pocztowego, nie ma możliwości wysłania kolejnego egzemplarza. Przed wysłaniem do nas zdjęcia prosimy upewnić się, że są Państwo jego autorami bądź mają Państwo prawa autorskie do fotografii. Prosimy, aby nie wysyłać adresów do wysyłki wraz ze zdjęciem – poprosimy o nie dopiero po wygranej w konkursie. Jeżeli zasady konkursu są niezrozumiałe, zapraszamy do kontaktu: office@chidusz.com.