Jom Kipur

[hebr.] Dzień Pojednania – jedno z najważniejszych, najbardziej uroczystych religijnych świąt żydowskich, o charakterze pokutnym