Dwarim

hebr. Księga Powtórzonego Prawa, piąta księga Tory