Magdalena Wójcik, Michał Bojanowski

How Jewish is the Jewish museum?

  Magdalena Wójcik, Michał Bojanowski: Is the POLIN Museum of the History of Polish Jews a Jewish institution or not? Barbara Kirshenblatt-Gimblett: Until very recently the website URL was jewishmuseum.org.pl. Taxi drivers would call us either the Jewish Museum or the Holocaust Museum. I would like to think of us as an international museum and…

Na ile żydowskie jest żydowskie muzeum?

Chaos informacyjny czy dzieło totalne? Odrodzenie życia żydowskiego zepchnięte do korytarza przy wyjściu czy też umiejscowione w samym centrum wyjątkowego budynku Muzeum? Zebraliśmy opinie społeczności żydowskiej w Polsce i zadaliśmy trudne pytania Barbarze Kirshenblatt – Gimblett, kuratorce wystawy stałej w Muzeum Polin.