Rozliczanie PIT 2019 online

Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o kwocie wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku to suma, która nie powoduje obowiązku zapłacenia podatku. Aktualnie wynosi ona 3.091 zł. Podatnicy przekraczający ją w swych rocznych dochodach, są już zobowiązani do zapłaty podatku i wykazania go w rocznych rozliczeniach PIT.

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT 2018 a kwota wolna od podatku

Począwszy do roku podatkowego 2017 zmianom ulega kwota wolna od podatku – jej wymiar zależeć będzie od dochodu uzyskanego przez podatnika. Program do rozliczania PIT 2017, czy też rozliczenie pit 2017 przez Internet, powinny odzwierciedlać te zmiany w swoich opcjach.

Pojęcie kwoty wolnej od podatku określa wartość dochodu, do wysokości którego podatnik jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku wynika z zasady stosowania tzw. kwoty wolnej od podatku, co oznacza, iż podatnik może odejmować od wymaganego od niego podatku określoną kwotę – na rok 2017 ustaloną w wysokości maksymalnie 1188 zł. Jako konsekwencja jej stosowania, maksymalna kwota wolna od podatku wyniesie w tymże roku 6600 zł.

W celu obliczenia kwoty wolnej...

Czytaj więcej

Kogo obowiązuje pit 39

Zeznanie podatkowe na druku pit 39 składają podatnicy,  którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, chociaż  zbycie nieruchomości nastąpiło w jego trakcie, nawet mogło mieć miejsce w pierwszych dniach stycznia. W deklaracji pit 2015 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Jeżeli przychód pochodzi ze zbycia prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 r...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT 2017 – praktyczne rady

Zmniejszenie podatku przez podwyższenie kosztów

W rozliczeniu pit 2018 wykazujemy uzyskane w roku podatkowym 2017 przychody, koszty uzyskania oraz przysługujące nam ulgi i odliczenia. Koszty podatkowe oraz odpisy z tytułu ulg i odliczeń obniżają kwotę podatku do zapłacenia. Warto dokładnie poznać możliwości skorzystania z odpisów, aby zmniejszyć wysokość podatku.

Jednym z elementów obniżających podstawę opodatkowania są koszty podatkowe, czyli koszty poniesione w celu uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów uwzględnia się zarówno w działalności gospodarczej jak i w przypadku przychodów uzyskanych ze stosunku pracy.

W działalności gospodarczej zaliczeniu do kosztów podlegają nie tylko koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, ale również koszty ...

Czytaj więcej

Rozlicz PIT 2017 online za pomocą najbardziej odpowiedniego dla Ciebie oprogramowania PIT

Na rynku oprogramowania PIT z łatwością znajdziemy co najmniej kilka godnych uwagi systemów rozliczania podatków PIT. Pomimo to wybór właściwego dla naszej sytuacji i preferencji oprogramowania może nastręczać niemałe kłopoty dla początkującego w zakresie rozliczeń cyfrowych podatnika. Czym powinniśmy się kierować przy wyborze? Jaki program do rozliczania PIT 2017 będzie najwłaściwszy? Czy powinniśmy zdecydować się na PIT za 2017 online, czy też raczej zainstalować niezależny program rozliczeniowy w naszym komputerze?

W związku z tym, że rozwój rynku aplikacji podatkowych sprawia, iż poszczególne rozwiązania są z roku na rok bardziej dopracowane, prawdopodobnie każdy program PIT 2017 online spełni nasze podstawowe wymagania...

Czytaj więcej
https://www.pitax.pl/program-pit https://www.pitax.pl/pit-online https://www.pitax.pl/pity (rozliczenie pit) https://www.pitax.pl/pity-2016 (PITy) https://www.pitax.pl/portal-podatnika https://www.pitax.pl/