Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o kwocie wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku to suma, która nie powoduje obowiązku zapłacenia podatku. Aktualnie wynosi ona 3.091 zł. Podatnicy przekraczający ją w swych rocznych dochodach, są już zobowiązani do zapłaty podatku i wykazania go w rocznych rozliczeniach PIT.

Kto skorzysta z kwoty wolnej od podatku?

Z możliwości rozliczenia kwoty wolnej od podatku w deklaracji podatkowej, skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą, obowiązkowo opodatkowane według stawki 18 lub 32%. Możliwość ta nie dotyczy z kolei podatników płacących ryczałtowy podatek giełdowy, czyli składające PIT 28 online albo w wersji papierowej. Rozliczenie wspomnianej kwoty uzależnione jest bowiem jedynie od opodatkowania przychodów wedle skali, a nie źródeł. Należy mieć na uwadze, że kwotę tę odlicza się od dochodu, a nie podatku. Tak więc kwota 3.091 zł to teoretyczny zarobek, od którego się podatku nie płaci, w rzeczywistości jednak od wyliczonej wysokości podatku odlicza się jeszcze 556,02 zł. Podatek obniży się więc i nie będzie zobowiązania podatkowego.

A co w przypadku podatników, którzy posiadają kilka źródeł przychodów i łączą różne formy opodatkowania? Mogą oni skorzystać z kwoty wolnej od podatku, ale tylko jeden raz.

Odliczanie przez rok lub jednorazowo

Wspomnianą kwotę można rozliczać w ciągu trwania roku, zmniejszając każdego miesiąca o 1/12 kwoty wolnej zaliczkę na podatek, albo też na sam koniec roku, dzięki czemu można uzyskać jednorazową nadpłatę w wysokości 556,02 zł.

Wspólne rozliczanie małżonków

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, także mogą – każde z nich odrębnie – skorzystać z kwoty wolnej od podatku, tzn. i żona, i mąż mają prawo do odliczenia 556,02 zł od podatku.

Niski dochód? I tak rozlicz PIT

Osoby o dochodzie poniżej 3.091 zł rocznie i tak muszą złożyć roczne rozliczenie podatkowe, w którym wykażą swój niewysoki dochód. Jedynie osoby zwolnione z podatku (np. otrzymujące alimenty w kwocie do 700 zł na miesiąc) lub nieposiadające żadnych przychodów, nie mają obowiązku złożenia PIT-ów.