Rozliczenie roczne PIT wspólnie z członkiem rodziny

Rozliczenie PIT 2020 online korzystając z procedur stosowanych we wcześniejszych latach podatkowych, oferuje podatnikowi możliwość zastosowania wspólnego rozliczenia PIT z członkiem rodziny, co wiąże się z pakietem korzyści i udogodnień podatkowych.

Istnieją trzy zasadnicze kategorie wspólnych rozliczeń z członkiem rodziny: wspólne zeznanie z dzieckiem, wspólne zeznanie z małżonkiem, wspólne rozliczenie z nieżyjącym małżonkiem. Łączne Rozliczenie PIT online w Rzeczypospolitej Polskiej najczęściej odbywa się na podstawie deklaracji PIT 36 lub PIT 37 głównie z tego powodu, że formularze te umożliwiają takie rozliczenie w przeciwieństwie do np. do PIT 28 (deklaracja ta wymusza rozliczenie indywidualne).

Najczęściej spotykaną formą łączenia dochodów w program PIT jest łączne rozliczanie się małżonków. Prawne wymogi wstępne do takiego rozliczenia ograniczają się do spędzenia pełnego roku podatkowego w relacji małżeńskiej, a także utrzymywaniu wspólnoty majątkowej. Na wstępie też można wykluczyć możliwość wspólnego rozliczenia dla pewnych grup podatników będących w związku małżeńskim: w przypadku, gdy podatnik ma działalność gospodarczą przy opodatkowaniu na podstawie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu nie ma prawa do rozliczenia się łącznie z małżonkiem.

Podatnicy samotnie wychowujący dzieci mogą przeprowadzić łączne rozliczenie podatkowe z dzieckiem. Jako podatnika samotnie wychowującego dziecko rozumiemy tutaj rodzica ewentualnie opiekuna dziecka będącego kawalerem, panną, rozwodnikiem bądź też rozwódką. Czasem bywa to także osoba wciąż będąca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek utracił prawa rodzicielskie, ewentualnie odbywa karę więzienia.

Szczególnym przypadkiem rozliczenia wspólnego jest rozliczenie z nieżyjącym małżonkiem. Rozliczenie takie jest zasadniczo możliwe w dwóch przypadkach:

  • związek małżeński został zawarty jeszcze przed początkiem rozliczanego roku podatkowego, a następnie małżonek zmarł w jego trakcie,
  • Związek małżeński trwał w normalnych okolicznościach przez pełny rok podatkowy, jednak jeden ze współmałżonków zmarł po jego zakończeniu, aczkolwiek przed faktycznym rozliczeniem podatkowym;

Rozlicz PIT przez Internet i przeprowadź rozliczenie wspólne podatku dochodowego, a skorzystasz z możliwości jego obniżenia. Łączne rozliczenie z małżonkiem nieuzyskującym dochodów temu właśnie służy. W innych okolicznościach — jeśli jedno z małżonków przekroczyło pierwszy stopień skali podatkowej — łączne rozliczenie może służyć powrotowi do wymiaru 18%. Z kolei wspólne rozliczanie PIT z dzieckiem przynosi podwójną kwotę dochodów zwolnionych z podatku.