Miesięczne archiwa Styczeń 2019

Rozliczanie PIT online oraz nowelizacje przepisów podatkowych

Rozliczanie pit 2019 online przyniesie nam kilka zmian w procedurach raportowania podatku dochodowego. Zapewne wszyscy pamiętamy, iż zmiany te miały być początkowo znacznie głębsze – jeszcze przed rokiem sugerowano, iż powinniśmy przygotowywać się na podatek jednolity. Do zmian tych jednak nie doszło i zgodnie z tradycją otrzymaliśmy kilka pomniejszych zmian przepisów, które na ogół poprawiają naszą sytuację jako podatników. Najkorzystniejszą finansowo ze wszystkich wprowadzonych ostatnimi czasy nowelizacji jest modyfikacja kwot regulujących poziom dochodów, które zostaną zupełnie zwolnione z podatku PIT.

Jak to zazwyczaj bywa, do rewolucji w tym roku nie doszło...

Czytaj więcej

Posiłki regeneracyjne dla zatrudnionych a PIT

Pracownicy otrzymują w pewnych sytuacjach posiłki regeneracyjne finansowane przez  pracodawcę, które nie podlegają obciążeniom PIT i ZUS. Zależy to od rodzaju pracy i okoliczności korzystania z tego rodzaju  świadczeń.

Osobom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Szczegółowe warunki pracy, które uprawniają do otrzymania nieodpłatnych posiłków, sprecyzowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279).

Posiłki regeneracyjne przysługują:

1. Przez cały rok, jeśli prace pracownika:

– związane są z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany robocze...

Czytaj więcej

W nowym roku rozliczeniowym – zapoznaj się z pit 2019

Od stycznia do kwietnia będziemy w roku wypełniali nowe pity 2019 za rok ubiegły. Już teraz warto zapoznać się z nimi na portalach podatkowych, gdzie się zaczynają pojawiać.

Nadchodzi nowy rok podatkowy i na horyzoncie pojawiają się drobne zmiany w prawie podatkowym, które mogą wkrótce nastąpić. Jak donosi Ministerstwo Finansów trwają projekty nad ujednoliceniem skali podatkowej, w związku z czym miałby być zlikwidowany podatek 19% i zastąpiony nową formą oprocentowania w skali ciągłej. Zostanie zachowany próg dochodowy wynoszący aktualnie 85528 zł dla podatku rzędu 18%, powyżej tej kwoty, jak wiemy, oprocentowanie podatkowe wynosi aż 32%. Warto też śledzić na bieżąco wartości ryczałtowych dochodów, gdyż wraz ze zmianami oprocentowania i tu może nastąpią zmiany...

Czytaj więcej

PIT 2019 dla nierezydenta

Osoba nieposiadająca miejsca zamieszkania na terytorium RP otrzymuje podatkowy status nierezydenta oraz podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od przychodów osiągniętych w Polsce.

PITy 2019 nierezydenta podatkowego powinny w szczególności odzwierciedlać jedną z dwóch podstawowych klas opodatkowana:

Opodatkowanie nierezydenta jako pracownika

Jeżeli nierezydent uzyskuje dochód w wyniku stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wedle skali podatkowej. W związku z tym, na jego PITy 2019 powinna składać się deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty PIT 37...

Czytaj więcej