Miesięczne archiwa Czerwiec 2016

Kwota wolna od podatku bez zmian w roku 2019

W rozliczeniu pit 2016 oraz pit 2020kwota wolna od podatku nie zmieni się. Nadal będzie wynosiła 2089 zł. Tak więc nie będą w tych latach spełnione obietnice wyborcze prezydenta.

Czytaj więcej

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych

Zaległości podatkowe powstają, gdy  podatnik nie uiści podatku w wyznaczonym terminie. Za okres nieuregulowania podatku obowiązują odsetki za zwłokę. Podatnik w pewnych sytuacjach może wystąpić o umorzenie zaległości podatkowych w całości, w części lub tylko odsetek karnych.

Czytaj więcej