Miesięczne archiwa Październik 2015

Deklaracje podatkowe od spadków i darowizn

Ustawa o podatkach i darowiznach przewiduje, że na spadkobiercach  i obdarowany  ciąży obowiązek podatkowy. Jednocześnie ustawodawca przewiduje szereg zwolnień z podatku po spełnieniu określonych warunków.

Czytaj więcej

Konsekwencje wprowadzenia zasady in dubio pro tributario dla budżetu państwa

Zasada in dubio pro tributario, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika,  została wprowadzona ustawą z  z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawach. Wprowadzenie tej ustawy ma na celu ma wzmocnienie ochrony praw podatników i stabilność obrotu gospodarczego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

Czytaj więcej

Stosowanie zasady in dubio pro tributario w praktyce

Ustawą  z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197), wprowadzono nowe rozwiązania, które pozwalają rozstrzygać na korzyść podatnika wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej