Miesięczne archiwa Wrzesień 2015

PIT za rok 1992

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została uchwalona w lipcu 1991 roku, a pierwsze zeznania podatnicy wypełniali w 1993 roku (za rok 1992). Od tego czasu ustawę nowelizowano wiele razy. Zmiany dotyczyły między innymi wysokości podatku oraz ulg podatkowych. Część zmian była korzystna dla podatników, część została uznana przez podatników za niekorzystne.

Czytaj więcej

Wprowadzenie PIT-ów w Polsce

Ustawa o podatku PIT powstała w Polsce w lipcu 1991 roku. Premierem rządu był wtedy Jan Krzysztof Bielecki, a wicepremierem i ministrem finansów był Leszek Balcerowicz. Wdrażanie ustawy i pierwsze składanie deklaracji podatkowych przypadło na okres rządów Hanny Suchockiej, a urząd ministra finansów piastował wtedy Jerzy Osiatyński.

Czytaj więcej

Ograniczenie kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia

Nowe zasady funkcjonowania w polskich przepisach dotyczących podatku  VAT mechanizmu odwróconego obciążenia obowiązujące od 1 lipca 2015 r. przewidują próg kwotowy, po przekroczeniu którego mechanizm ten będzie miał zastosowanie. Limit kwotowy nie odnosi się do wszystkich towarów, ale wyłącznie do elektroniki.

Czytaj więcej