Miesięczne archiwa Wrzesień 2015

PIT za rok 1992

Ustawa o podatku PIT powstała w Polsce w lipcu 1991 roku. Premierem rządu był wtedy Jan Krzysztof Bielecki, a wicepremierem i ministrem finansów był Leszek Balcerowicz. Wdrażanie ustawy i pierwsze składanie deklaracji podatkowych przypadło na okres rządów Hanny Suchockiej, a urząd ministra finansów piastował wtedy Jerzy Osiatyński.

Czytaj więcej

Wprowadzenie PIT-ów w Polsce

Ustawa o podatku PIT powstała w Polsce w lipcu 1991 roku. Premierem rządu był wtedy Jan Krzysztof Bielecki, a wicepremierem i ministrem finansów był Leszek Balcerowicz. Wdrażanie ustawy i pierwsze składanie deklaracji podatkowych przypadło na okres rządów Hanny Suchockiej, a urząd ministra finansów piastował wtedy Jerzy Osiatyński.

Czytaj więcej

Ograniczenie kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia

Nowe zasady funkcjonowania w polskich przepisach dotyczących podatku  VAT mechanizmu odwróconego obciążenia obowiązujące od 1 lipca 2019 r. przewidują próg kwotowy, po przekroczeniu którego mechanizm ten będzie miał zastosowanie. Limit kwotowy nie odnosi się do wszystkich towarów, ale wyłącznie do elektroniki.

Czytaj więcej