program do rozliczania pit

Podpisywanie e – deklaracji danymi autoryzującymi

Przesłanie rozliczenia pit online 2019 wymaga podpisu elektronicznego. Sposób podpisu zależeć będzie od rodzaju deklaracji, a także od statusu osoby składającej. Podatnicy, płatnicy i podmioty będące osobami fizycznymi chcąc rozliczyć pit online, wysyłając deklaracje przez internet podpisują formularze danymi autoryzującymi. Natomiast podatnicy,  płatnicy i podmioty, którzy nie są osobami fizycznymi, korzystają z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Czytaj więcej

Administracja podatkowa w Polsce

Rozliczenia pit znajdują się w sferze działań administracji podatkowej. Administracja podatkowa  dąży do nowoczesnego podejścia do problemu interakcji pomiędzy administracją i podatnikami. Celem podejmowanych działań jest to, aby administracja rozszerzała zakres świadczonych klientom usług oraz poprawiała ich jakość.

Czytaj więcej

Program PIT i organizacje pożytku publicznego (OPP/NGO)

Już od co najmniej kilku lat niezmiennym elementem w dyskusji o rocznych rozliczeniach PIT są aplikacje do składania elektronicznych deklaracji podatkowych, które w bieżącym roku funkcjonują pod zbiorczą nazwą program PIT 2019. Program do rozliczania PIT okazał się dla wielu z nas narzędziem niezastąpionym w stosunkach organami podatkowymi. Niemałe znaczenie ma oprogramowanie podatkowe również dla organizacji NGO.

W pewnym sensie organizacje OPP i internetowe serwisy podatkowe były od samego początku skazane na (owocną) współpracę. Dla organizacji realizujących cele pożytku publicznego w naszym kraju możliwy do przekazania im 1 procent podatku stanowi często podstawowy kanał finansowy, który podtrzymuje ich bieżącą aktywność...

Czytaj więcej

Program do rozliczania PIT 2019 — nie tylko kwestia czasu

Sprofilowane narzędzie do rozliczeń podatkowych program PIT 2020 pozwala każdemu podatnikowi w nadspodziewanie krótkim czasie załatwić wszelkie formalności związane z rocznym zeznaniem podatkowym. Użytkownik takiego oprogramowania może być spokojny, jeśli idzie o poprawność swojego rozliczenia, a przy tym poświęca na całą operację jedynie kilka minut.

Program do rozliczania PIT już od lat stanowi preferowaną metodą przekazywania dokumentacji podatkowej do organów administracji podatkowej dla znaczącej liczby podatników w naszym kraju. Jest to liczba systematycznie rosnąca pomimo niezaprzeczalnego przywiązania do tradycyjnych formularzy papierowych kilkudziesięciu bardziej konserwatywnych procent naszych rodaków...

Czytaj więcej

PITy 2020 program — która deklaracja będzie właściwa

Sezon na roczne rozliczenia podatkowe już trwa, a najnowszy program do rozliczania PIT ogranicza pracę wymaganą do przygotowania deklaracji podatkowej do absolutnego minimum.

Program do rozliczania PIT 2020 stanowi kolejny krok na drodze coraz to bardziej zaawansowanej automatyzacji prac związanych z wypełnianiem naszych zeznań podatkowych. Wśród najbardziej oczywistych jego zalet należy wspomnieć o zaimplementowanym w formularzach podatkowych kalkulatorze, który na bieżąco dokonuje rachunków na podstawie wprowadzanych przez nas danych. Duże praktyczne znaczenie ma również mechanizm sprawdzający, czy uzupełniliśmy wszystkie wymagane przez organa podatkowe informacje...

Czytaj więcej

50-procentowe koszty uzyskania przychodu

Preferencyjne – 50-procentowe koszty uzyskania przychodów wynikają z przepisu art.22 ust.9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a  można odliczyć je od przychodów uzyskiwanych  za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego.

Czytaj więcej

Opodatkowanie umowy zlecenia ze stawką godzinową

W zawartej umowie zlecenia wynagrodzenie może być określone kwotowo lub może być podana stawka za wykonaną jednostkę (np. godzinowa lub akordowa). Należność obliczana jest wtedy jako iloczyn określonej w umowie stawki i np. przepracowanych godzin.

Jeżeli umowa lub umowy zawarte z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy nie określają wprost kwoty należności, a tylko sposób jej wyliczenia, to należności wynikające z tych umów nie mogą być opodatkowane ryczałtem – na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Obowiązuje wtedy opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Gdy nie ma podstaw do zastosowania zryczałtowanej formy podatku od wynagrodzenia wynikającego z umowy, zleceniodawca, który dokonuje z tego tytułu wypłat, jest obowiązany pobierać zaliczki na...

Czytaj więcej

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku ustawy z dnia 10 października 2002 r. oku. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakończyło okres określania najniższego wynagrodzenia za pracę przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 77 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej

Ulga prorodzinna a zarobki dziecka za granicą

Organy podatkowe nie zawsze korzystnie dla podatnika interpretują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak jest w przypadku prawa do skorzystania z ulgi na dziecko, które zarabiało wyłącznie za granicą.

Czytaj więcej

Zasady stosowania ulgi prorodzinnej do dzieci uczących się

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla rodziców i opiekunów prawnych wychowujących dzieci odliczenia podatkowe – tzw. ulgę prorodzinną. Aby z niej skorzystać, określone warunki muszą spełniać zarówno rodzice (opiekunowie) jak i dzieci.

Czytaj więcej