E-deklaracje podatkowe a kwestia podpisu elektronicznego

Niegdyś e-deklaracje podatkowe wymagały złożenia podpisu elektronicznego. Jednakże obecnie wystarczy podanie kilku istotnych danych weryfikacyjnych. W poniższym artykule wyjaśniamy, które dane i informacje są niezbędne, aby wysłać PIT drogą internetową.

Pięć danych weryfikacyjnych

Aby wysłać PIT online 2020, niezbędne jest podanie następujących danych weryfikacyjnych: identyfikatora podatkowego, czyli numeru Pesel albo NIP, a także imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz kwoty przychodu. Dane owe traktowane są jako swoiste podpisy deklaracji podatkowych.

Deklaracje podatkowe można wysłać poprzez dowolny program komputerowy do składania PIT-ów, jak również poprzez specjalną platformę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Jeśli użyjemy tego drugiego sposobu, to zalecane jest również podanie adresu e-mail, poprzez który będziemy mogli uzyskać specjalny kod i dzięki niemu odszukamy zeznanie podatkowe w systemie PIT-PFR.

Które pity 2020 nie wymagają podpisu online?

Aktualnie w 2020 roku możemy przesłać drogą internetową – bez konieczności dołączenia e-podpisu – kilka PIT-ów, zeznań i wniosków. Są to: PIT-36L i PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Bez podpisu elektronicznego można wysłać również wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16 (który będzie złożony w 2020 roku), deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (PIT-19A) oraz zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej  (PIT-16A), a także zeznanie o wysokości przychodu, dokonanych odliczeń i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Przez internet, nie załączając podpisu elektronicznego, można także złożyć deklarację podatku od czynności cywilnoprawnych oraz VAT.

Drogą online możliwe jest również wspólne złożenie deklaracji podatkowej małżonków. W tym celu wystarczy podanie danych weryfikacyjnych tylko jednego z nich. Żadne z małżonków nie musi też udzielać drugiemu pełnomocnictwa do wysyłki e-deklaracji.