Terminy rozliczeń podatkowych – czy wiesz, do kiedy musisz rozliczyć PIT?

Terminowe składanie deklaracji podatkowych jest niezwykle ważne. Za nieterminowe rozliczenie się z fiskusem grożą bowiem kary finansowe. W poniższym artykule przypominamy, do kiedy w 2020 roku powinno się złożyć konkretny PIT.

Pity 2019 składane do 31 stycznia

Do końca stycznia swoje zeznanie podatkowe złożyć powinny osoby prowadzące własną działalność, które rozliczają się w formie karty podatkowej, czyli poprzez PIT-16A, jak również ryczałtem, tzn. na deklaracji PIT-28. To również obowiązkowy termin na złożenie zeznania dla duchownych składających PIT-19A.

Do końca lutego

Natomiast do 28 lutego PIT online 2020 mają obowiązek złożyć płatnicy (pracodawcy), którzy wypełniają deklarację PIT-40 za swego pracownika, albo też PIT-40A (składki na ZUS za świadczeniobiorcę).

Zeznania podatkowe złożone do 30 kwietnia

Do 30 kwietnia 2020 z PIT-em zdążyć muszą przede wszystkim podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, którzy przynajmniej część przychodów otrzymali bez pośrednictwa płatnika (PIT-36), jak również płatnicy rozliczający się liniowo (PIT-36L). To również ostateczny termin złożenia najpopularniejszego zeznania podatkowego, czyli PIT-37 – za pracę, przeznaczonego dla podatników, których przychody rozlicza płatnik. W tym czasie swój PIT złożą także osoby, które uzyskały przychody za zbycie nieruchomości (PIT-39) oraz za płatne zbycie udziałów w spółce, papierów wartościowych czy innego rodzaju pochodnych instrumentów podatkowych (PIT-38).

Co grozi za nieterminowe złożenie PIT-u?

Należy mieć na uwadze, że przekroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej może skutkować poważnymi konsekwencjami, włącznie z wysokimi karami finansowymi. Pamiętajmy, że PIT możemy złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym albo Polskim Urzędzie Konsularnym, wysłać go pocztą albo też przez internet, korzystając z odpowiedniego e-formularza lub programu komputerowego do rozliczania PIT-ów. Jeśli do ostatecznego terminu przedłożenia PIT-u pozostało niewiele czasu, warto skorzystać z tej ostatniej opcji. Wysyłka rozliczenia drogą online pozwoli uniknąć stania w kolejkach oraz niepotrzebnych nerwów i stresu.