Podatnicy pracujący u kilku pracodawców na podstawie umów zlecenie, powinni wszystkie uzyskiwane dochody zsumować i łącznie wykazać w jednym rocznym rozliczeniu podatkowym. Jak to zrobić prawidłowo? Wyjaśniamy w poniższym poradniku.

Rozliczanie PIT-37

Deklaracją podatkową, którą powinny wypełnić osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy zlecenia, jest PIT-37. Jest to najczęściej uzupełniany formularz podatkowy w Polsce, dotyczy bowiem także pracowników, emerytów, rencistów i innych zleceniobiorców pracujących na podstawie różnych umów albo rozliczających jedno źródło przychodu.

Wspomniany PIT podatnik ma obowiązek rozliczyć standardowo do końca kwietnia danego roku (w 2018 będzie to jednak termin 2 maja). Do końca lutego pracodawca ma z kolei obowiązek przedstawić swemu pracownikowi PIT-11, czyli informację o uzyskanych przez niego dochodach w danym roku. W dokumencie tym wyszczególnione są m.in. poniesione koszty i uzyskane przychody oraz dochód, składki wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pobrane zaliczki itp. Na jego podstawie podatnik rozlicza wspomniany PIT 2020 online lub też drogą tradycyjną, czyli składając rozliczenie osobiście we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. W deklaracji owej wpisuje łączne przychody uzyskane ze wszystkich swoich umów zlecenie.

Uzyskanie przychodu

W przypadku umów zlecenie istotny jest czas uzyskania przychodu. Od niego zależy, czy dana kwota zostanie wpisana jeszcze w rozliczane pity 2019 online, czy też dopiero w formularze składane w roku następnym. Jak więc przedstawia się kwestia momentu uzyskania owego przychodu? Otóż w przypadku umów zlecenie przychód występuje w czasie wpłacenia danej należności na konto zleceniobiorcy, który niekoniecznie musi pokrywać się z datą wykonania zlecenia. Jeżeli więc np. pracownik wykonał dane zlecenie w grudniu 2018 roku, lecz wypłatę otrzymał miesiąc później, czyli w styczniu 2019 roku, to owego przychodu nie rozliczy w deklaracji składanej za rok 2019, ale dopiero w późniejszej – za 2019, składanej dopiero w 2020 roku.