Dla kogo kwota wolna od podatku w PIT 2019?

Podwyższony wymiar wartości finansowej nazywanej „obniżającą opodatkowanie”, który czeka nas w najbliższym rozliczeniu podatkowym to dobra nowina dla ogromnej większości podatników rozliczających się z podatku dochodowego PIT w ramach zasad ogólnych opodatkowania. Bezpośrednią konsekwencją, której spodziewać mogą się miliony podatników o stosunkowo niskich dochodach będzie znaczący wzrost zwrotu podatku po rozliczeniu PITy 2017. Jednak nie jest to równie dobra wiadomość dla podatników o znacząco wyższych dochodach, a dla tych rozliczających się inaczej niż przy użyciu skali podatkowej, jest to wiadomość całkowicie neutralna.

 

PIT 2017 online to pierwsze rozliczenie podatkowe za sprawą, którego skorzystać będziemy mogli z nowej stawki kwoty wolnej od zobowiązań fiskalnych. W wyniku dopiero co wprowadzonych zmian w regulacjach dotyczących procedur rozliczania podatku dochodowego w najbardziej sprzyjających okolicznościach podatnik może liczyć na 6600 zł dochodu, od którego nie zapłaci w ogóle podatku.  Wynika to z ustalenia przez ustawodawcę tzw. kwoty zmniejszającej podatek w przedziale 0 – 1188 zł. W przypadku wykorzystania jej przez podatnika w pełnym zakresie, co będzie możliwe, jeżeli suma jego dochodów nie przekroczyła 6600 zł – podatnik zostanie całkowicie zwolniony z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego dla organów administracji państwowej.

Wzrastający poziom dochodów podatnika będzie się wiązać w PIT 2017 z degresywną zmianą wielkości zmniejszającej opodatkowanie kwoty, aż do jej zupełnego zaniku w przypadku najlepiej zarabiających podatników. W ich wypadku należy nawet spodziewać konieczności dokonania dodatkowych wpłat na konto urzędu skarbowego, ponieważ pobrane od nich w trakcie roku podatkowego zaliczki okażą się niewystarczające na pokrycie faktycznych zobowiązań podatkowych.

W PIT za 2017 online podobnie jak to miało miejsce w latach wcześniejszych kwota zwolniona od podatku stanowić będzie korzyść dostępną dla jedynie części podatników w naszym kraju. Nie ma żadnej możliwości by podatnicy stosujący inną formę rozliczenia PIT niż skala podatkowa mogli skorzystać z tego udogodnienia. Dla przykładu osoby rozliczające dochody kapitałowe za pośrednictwem formularza PIT 38 nie będą mogły w PIT 2017 online zastosować ani kwoty zmniejszającej podatek, ani, oczywiście kwoty wolnej od opodatkowania.

Dla przeciętnego podatnika wprowadzone zmiany nie będą wiązać się z jakąkolwiek dodatkową pracą w czasie rozliczania PIT-ów. Solidny program PIT w rodzaju PITax.pl automatycznie zastosuje nowe wartości w deklaracji.