Posiłki regeneracyjne dla zatrudnionych a PIT

Pracownicy otrzymują w pewnych sytuacjach posiłki regeneracyjne finansowane przez  pracodawcę, które nie podlegają obciążeniom PIT i ZUS. Zależy to od rodzaju pracy i okoliczności korzystania z tego rodzaju  świadczeń.

Osobom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Szczegółowe warunki pracy, które uprawniają do otrzymania nieodpłatnych posiłków, sprecyzowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279).

Posiłki regeneracyjne przysługują:

1. Przez cały rok, jeśli prace pracownika:

– związane są z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

– związane są z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C,

– odbywają się pod ziemią.

2. Od 1 listopada do 31 marca, jeśli prace pracownika związane są z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca).

3. Sporadycznie, jeśli prace pracownika związane są z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Rozporządzenie nakazuje zapewnić osobom wykonującym prace w określonych warunkach posiłki regeneracyjne w formie dowolnej. Może to być wydanie gotowego posiłku, udostępnienie nieodpłatne w punkcie gastronomicznym albo zapewnienie produktów do indywidualnego przyrządzenia posiłku przez samego zatrudnionego.

Takie świadczenie profilaktyczne (posiłek regeneracyjny) nie stanowi przychodu pracownika, a co za tym idzie – nie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Wartość takiego świadczenia nie będzie ujmowana w rozliczeniu PIT.